A kiadóról

Ars Poeticánk

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak ápolására vállalkozott. Az egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.

A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó több mint félezer cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.

Jelentős stratégiai vállalásunk a Kortárs-könyvek sorozatának beindítása volt 2007-ben. E sorozat koncentráltan kívánja generálni-megjelentetni a jelenkori irodalom legjavát – a legszínesebb műfaji palettán – ezt jelzik a sorozat altípusai: Kortárs Vers, -Próza, -Esszé, -Dráma, -Levelezés, -Tanulmány, -Beszélgetés, -Tárca stb.

A kiadói arculathoz tartozik a rejtett művelődéstörténeti értékek ápolása és tudományos újrakiadása is.A kéziratok fogadásáról

Hálásak vagyunk mindenkinek a bizalmáért, akik kéziratukkal felkeresik a Kortárs Kiadót. A lektorálásra beérkezett művek hatalmas mennyisége azonban előzetes mérlegelésre és szabályozásra szorít minket. Kérjük, mielőtt elküldené írását, az alábbiakat vegye figyelembe:

  • Csakis postacímünkre küldött papírkéziratot fogadunk, melyen feltüntették a feladó nevét és elérhetőségeit.


  • Kizárólag a kiadó profiljába vágó munkákkal (főképp kortárs magyar nyelvű szépirodalommal, kisebbrészt kultúr- és művelődéstörténeti írásokkal, irodalomtörténeti dolgozatokkal) keressenek minket.


  • Csakis azokra a megkeresésekre válaszolunk, melyeknél érdemben tudunk foglalkozni a beküldött művel. A kézirat átfutási ideje három hónap. Ha ez idő alatt nem érkezik válasz a kiadótól, a kézirat visszautasítottnak tekintendő, minden külön értesítés nélkül is. Meg nem rendelt kézirat esetén a kiadó munkatársai nem kötelesek indokolni visszautasító döntésüket.
  • A kéziratokat a beérkezéstől számított három hónapig őrizzük meg. A kiadó nem postáz vissza kéziratokat.
  • A Kortárs Kiadóban lévő összes kézirat teljes körű szerzői jogvédelem alatt áll. A szerző beleegyezése nélkül a kiadó munkatársai a mű részletét vagy egészét másoknak át nem adhatják, illetve másokat nem tájékoztathatnak róla.
  • Postázás előtt érdemes érdeklődni a kiadó fogadókészségéről, lektorálási kapacitásáról: korkiado[kukac]t-online.hu


Kortárs Könyvkiadói Kft.