Borsi-Kálmán Béla:
Kisfiúk a nagy viharban


A temesvári „Levente-pör” – az első román „irredenta per” – története, 1919–1922


Borsi-Kálmán Béla: Kisfiúk a nagy viharban - Temesvári kamaszok 1919–1920-ban honmentő szövetkezést szerveztek a Bánság felszabadítására, amit az új román államhatalom egy kirakatpert lefolytatva torolt meg. Szélesebb körben sokáig szinte tudni sem lehetett e mozgalomról, melyet Borsi-Kálmán Béla e hatalmas monográfiában dolgozott fel. Középpontban a fő szervező fiú, „Mackó”, azaz ifj. Niamessny Mihály személyisége és sorsa áll, körülötte bontakozik ki a macedo-román eredetű Niamessny—Manaszy család másfél évszázados sagá-ja, a „nemesi polgárisulás” keretében megvalósult elmagyarosodásának története. Tehát nemcsak a Levente-pör, a résztvevőkhöz kapcsolódó családtörténetek, hanem az egész Temesi Bánság múltja felelevenedik, az együtt élő sokféle népcsoport – magyar, román, szerb, német, zsidó, görög --„mentalitástörténetének” megrajzolásával, a francia mintájú magyar nemzetépítés az utolsó előtti pillanatban bekövetkezett bukásával. De a történész-diplomata nem marad adós évtizedekre nyúló kutatómunkájának fordulatos történetével, sem pedig a számára máig hozzáférhetetlen, a témára vonatkozó romániai levéltári dokumentumokkal kapcsolatos kérdésfelvetéseivel sem. (Második kiadás)


hivatkozások


megjelenés: 2021.07.30

592 oldal, kartonált, ragasztókötéssel

kedvezményes ár:

5000 Ft