Zalán Tibor:
Fáradt kadenciák


Kovács Péter tizenöt rajzával


Zalán Tibor: Fáradt kadenciák - "Zalán kötete a kín, a fájdalom, a gyötrelem, a magány, meg a láz és a szenvedés enciklopédiája. A daimonjaival küszködő művész, aki „szerelmes verset ír a hiányhoz”, feltárulkozó őszinteséggel vall az önpusztítás kötelező és szabadon választott gyakorlatairól, betegsége okán felfokozott halálvágyáról és az érzés ellen folytatott küzdelméről, hatalmán kívüli rontó erőknek  életére és költészetére gyakorolt hatásáról. Ady, Babits, Pascal, Baudelaire, s a kortárs halott, Sziveri János, de főleg a „köztetek lettem bolond” József Attilája szelleme kering korábbi gyökerezetű  hiányköltészete fölött. Mélységes magáramaradottsága csak látszólag antitézise a József Attiláénak: Én „egyedül lettem bolond”. Létérzésének ingoványos alapzata: „a minden sem volt túl a nincsen”. A sötéten gomolygó érzéseket és gondolatokat jellemzően zalános nyelvi és képi megoldások teszik mégis a teljesítmény feletti csodálattal befogadhatóvá – Kovács Péter hasonló megfogalmazású, a feszületes fájdalmat megidéző grafikáival együtt. (Recenzió: Bán Magda beszélgetése Zalán Tiborral a Fáradt kadenciákról – Új Könyvpiac, 2012. július-augusztus - Nemeh Diána: ""Nagy az Isten, de nagyobb hiánya"" – Kortárs Online)"megjelenés: 2012.03.11

64 oldal

kedvezményes ár:

2000 Ft