Jász Attila:
Belső árnyékJász Attila: Belső árnyék - Három versciklus, három életmű, négy alkotó. Csontváry Kosztka Tivadar, Andrej Tarkovszkij és a tragikus halálú fiatal festőművész, Kaposi Tamás életműve köré szövődik a verseskötet. – A sorokat olvasva festmények, filmkockák belsejében bolyonghatunk, miközben a lírai én a művészet mibenlétéről, örök problémáiról, a küzdelemről, a kudarcról, a szenvedésen túli értékekről, a szeretetről, a hitről vall – mélyre ásva, átlényegülve. Megszólalnak a képek, de megszólalnak az alkotók is: a lírai én a művészek személyiségébe helyeződik, kutatja legbensőbb titkaikat, majd számot ad ezekről olykor megrendítő jegyzeteiben. – A poétikai problémák taglalása azonban csak az egyik olvasat, hiszen a versciklusokon keresztül, a filmek és a képek témái révén mai és egyben a mindenkori létünk számvetését is elkészítheti az olvasó. Csontváry, Tarkovszkij vagy Kaposi Tamás munkái nyomán Jász Attila megrajzolja a „küszöb-lét” vonalait, amikor még kérdés, hogy az ember képes-e átlépni saját magát, saját belső árnyékát. (A kötetben is szereplő Naptemplom villanyfényben című ciklusával Jász 2011-ben megnyerte a Salvatore Quasimodo nemzetközi költőversenyt.)megjelenés: 2013.03.11

136 oldal

kedvezményes ár:

1760 Ft