Elek Tibor:
Állítások és kérdések


Tanulmányok, esszék, kritikák, beszélgetések, viták


Elek Tibor: Állítások és kérdések - A kötet egyetlen lapon sem okoz csalódást: úgy, abban az összefüggésrendszerben vizsgálja tárgyát és bocsátkozik mélyelemzésekbe, ahogyan ezt előző köteteiben is tette – vagyis: a szerzőtől megszokott elokvenciával. Az egyetemes magyar irodalom jelenlegi belső összefüggésrendszere felől közelít az egyes művek felé, nem feledkezve meg a munkák immanenciáiról - ugyanakkor a szerzőket, mondhatni földrajzi meghatározottságuktól függetlenül, csupán teljesítményük szerinti érdeklődéssel és koncentrációval vizsgálja. A kötetbe felvett anyagokból az is kitetszik, hogy szerzőnk nem csupán követi az újabb irodalom eseményeit és teljesítményeit, hanem aktívan alakítja is – kritikusként (és a Bárka főszerkesztőjeként ) szerzőket inspirál, a szellemi folyamatokat folyamatosan követi, olykor meg is előlegezi, majd összeveti és belehelyezi az irodalomtörténeti áramlatokba. (Többek közt Füzi László, Tőzsér Árpád, Bogdán László, Lövétei Lázár László, Iancu Laura, Csender Levente, Szabó Tibor Benjamin, Zalán Tibor, Szőcs Géza, Kiss Anna, Bereményi Géza, Egressy Zoltán, Czakó Gábor műveiről, pályáiról szól a kritikus, illetve beszélget a szerzőkkel.)megjelenés: 2012.03.11

280 oldal

kedvezményes ár:

2000 Ft