Alkalmak, 2.


[XX. századi francia irodalomról, sznházról, képzőművészetről]


Alkalmak, 2. - Albert Pál (Sipos Gyula, 1935) az 1956 utáni magyar kritikairodalom meghatározó egyénisége – az úgynevezett nyugati magyar irodalom legjobb szellemei, esszéírói közé tartozik. Sokrétű műveltsége, kivételes kritikai érzéke, a magyar és európai kultúrákban, a humán diszciplínában való jártassága az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb irodalmi, színházi és műkritikusává tették. Műveinek szabad kritikai szellemét óvta, hogy ’56 után Párizsban letelepedve, elkerülte az értékelő, minősítő, bírálói attitűdöt korlátozó ideologikus kényszereket. Független pozíciója, felkészültsége, kritikusi éleslátása és bátorsága révén a hatvanas-hetvenes évek talán legradikálisabb magyar kritikai hangját szólaltatta meg. Mostani kötete lényegében válogatás félszáz év francia irodal mából (Jean Giono, Claude Simon, Alain Robbe- Grillet, Michel Tournier, Dominique Fernandez, Roland Barthes, G. Perec) - a francia színház ( J. Genet, Eu. Ionesco, P. Chéreau, Avignoni fesztivál, Grotowsky és Giorgo Strehler-vendég játékok), a francia képző művészeti események (Pissarro-, Giacometti- és Dalí-kiállítások) és a magyar színház (Nagy József = Josef Nadj színháza, a kaposváriak) tárgyköréből. Nem önkényes recepció, hanem szisztematikus áttekintés a modern és posztmodern kultúra világirodalmi jelenségeiről és leglényegesebb folyamatairól – mindig méltányos módon, sajátosan hazai szemmel és integráló kísérlettel.megjelenés: 2012.03.11

760 oldal

kedvezményes ár:

4000 Ft