1996-ban megjelent könyvek

Ágh István Virágárok című kötete a hatvanas-hetvenes évek Budapestjének lírai hangú memoranduma. Szerzője ismét a próza műfaját választotta, hogy afféle szubjektív naplóként konzerválja a korszak szellemi életét. A lírai hangú memoárok korhűen adják vissza a rendszerváltás utáni Budapest szüntelen mozgásban lévő mindennapjait. A naplószerű, önéletrajzi elemekkel átszőtt írások meghúzzák az akkori főváros kontúrjait, majd a visszaemlékezéseknek köszönhetően megelevenednek a korszak nagy alakjai. A pályatársakat, művészembereket megörökítő portrék közt szó esik testvéréről, Nagy Lászlóról, Kormos Istvánról, a nagyra becsült Pilinszky Jánosról, de a felsorolásból nem felejthetjük ki Kondor Béla, Latinovits vagy Huszárik Zoltán nevét sem. Minden név egy-egy állomás ebben a rendhagyó hangú novelláskötetben. A kötet végén a szerző külföldi kitekintései is helyet kapnak: prágai sörök, itáliai és lengyelországi utazások élményében osztozhatunk.
1000 Ft
800 Ft
Tanulmányok, esszék - írja a cím alá Alexa Károly. Kötete végén pedig "utószó helyett" az akkor 70 éves Mészöly Miklóshoz írott alkalmi levélesszéjét közli. Benne végleges vázlatoknak mondja írásait, baráti küldeménye "fragmentum és töredék". De a könyv, melyet kezünkben tartunk, méltó fragmentumok gyűjteménye. Csak az számít, írja Mészölynek, "hogy van-e értesülésed a feladatról, s odaadod-e magad neki". A kötet "iratai" azt tanúsítják, hogy Alexának van ilyen értesülése. Témáit időszerű feladatként kezeli, "ügyekben jár el", miközben önarcképe is rajzolódik. De elképzeljük egy odaadás egészen annak szól, amit e szép könyv voltaképpen sugalmaz: az irodalomtörténész elhivatottságának.
800 Ft
640 Ft
Igen sajátos esszé- és karcolatgyűjtemény Ambrus Lajos új kötete: a magyar históriás világ, európai tájak (Római anziksz) és egy olyan típusú meditáció adják az alapjait amely a vidéki, a "kertmagyarországi" - ökologikus - eszmélkedésnek nevezhető. Ambrus igen rokonszenvesen kapcsolja össze a szellemi dolgokat, a szomatikus fizikai élményekkel, egyfajta pannon bölcsességgel, amikor A fák dicséretéről ír, vagy amikor a Hasi bölcsességeket nevezi meg. Egy vidéken - Vas megyében - is honos íróember világa kerekedik így ki, aki szeret úton lenni, de leginkább a kertjével, a fáival mesterkedni, bíbelődni, s aki közben a világ dolgain járatja "agyát". A Gulagon például, meg a "posztmodernen", néha festőkön, mint például Mednyánszky Lászlón, vagy olyan irodalmi kollégákon, mint Ilia Mihály (Tanár, tudor, szerkesztő).
800 Ft
640 Ft
[versek] ISBN 963 8464 42 9 Megjelenés: 1996 Terjedelem: 108 o. Műszaki adatok: kartonált
1000 Ft
800 Ft
(((NEM RENDELHETŐ))) A magyar írónők története két századforduló közt (1995–1905)
0 Ft
Christian Morgensternre, Alfred Jarryra, a Faludy György által fordított Rabelais-ra hivatkozik nem egy írásában Faludi Ádám. Korántsem véletlenül: éppen az e nevek által kijelölhető háromszögben helyezkednek el írásai, ha nem is színvonalukat, mindenesetre jellegüket, felfogásmódjukat, irányultságukat tekintve. Morgensterntől származtatható az abszurd iránti kivételes fogékonyság, a legköznapibb szituációkban, jelenségekben, alakokban, tárgyakban, beszédmódokban fellelhető, sőt szinte szembeszökő képtelenség. Jarrytól a blődlit vette-vehette át a szerző, azt, hogy nincs név, szó, cégjelzés, közhely, amelyet fel ne kapna, ki ne tekerne, tovább ne fokozna, míg csak minden értelmet, álértelmet, ellenértelmet ki ne facsart volna belőle. Rabelais-ra rímel viszont az író nílusi áradású beszédkedve: az, hogy nem tud (nem akar) abbahagyni semmilyen leírást, elkezdett mondókát, megindított sztorizást, felvázolt szituációrajzot.
800 Ft
640 Ft
Roppant trükkös prózakötet Hornyik Miklósé: történelmi reminiszcenciákból, nagyon mai ironikus tónusból és a balkáni (vajdasági) élet torzképéből áll össze az anyaga. Természetéhez az is hozzátartozik, hogy régi újságképekkel van megtűzdelve a szöveg, s ezeknek a képeknek külön szerepe van a kötet hangulatának megteremtésében. Az egész könyv voltaképpen azt játssza, hogy ő maga egy régiség, de ezt Hornyik meglehetősen szellemesen alkotja meg. A könyv legjobb részei a Balkáni bohóságok című ciklusban olvashatók: A szegény kisebbségi ember panaszai és a furfangos Öreg krampusz vagy a Politikai rendőrségünk gyengéd bája avagy mit forral újabban az Unintelidzsensz Szerviz. Mivel az író Újvidékről települt át, és ott szerzett írói-újságírói rangot, ezekben a karcolataiban, amelyekre természetesen az Esterházy ihlette írásmód is hatott, nagyon jól találja el a politikai irónia tónusát. S hogy a "magyar vicc" az Angol pázsit gyökere, azt a Hacsek és Sajó Szabadkán című írás már a címével is jelzi. A Balkáni néprajzi kalauz alcímet viselő kötet tehát politikai és irodalmi szórakoztatás, ugyanakkor irányát tekintve posztmodern elbeszélés-füzérnek is lehet venni; e jellegéből eredően inkább a "vájtfülűek" fogják a könyv savát-borsát felfogni - Irodalmi ínyencség, különlegesség.
1000 Ft
800 Ft
Tulajdonképpen csak olyan olvasónak lenne célszerű kézbe vennie Kalász Márton legújabb verseskötetét, aki teljességgel otthonos nemcsak Hölderlin életében és életművében, de a múlt század első harmadának német irodalmában, filozófiájában, történelmében is. Aki nemcsak a kései Hölderlin fragmentumait ismeri, de azt is tudja, ki volt és mit mondott Görres, vagy a fiatalabbik Schlegel. Kalász Márton ugyanis valami olyasmit művel e Stuttgartban 1993 és 1995 közt keletkezett verseiben, amit Thomas Mann Goethe-regényében, Márai Szindbád-parafrázisában, vagy Fodor András Fülep-ciklusában: teljességgel átélte, áthonosította egy szellemóriás világát, és úgy szólal meg, hogy állandóan utal is, értelmez is, de egyúttal a sajátját is mondja, sajátos fénytörésben látja és láttatja egyszerre a tulajdon világát és a választott géniuszét is.
1000 Ft
800 Ft
[hasonmás kiadás, betűhív átirattal] Dr. Szekeres László (utószó) [az Argumentum Kiadóval közös kiadás] Megjelenés: 1996 Terjedelem: 32+32 o. Műszaki adatok: kartonált
1500 Ft
1200 Ft
[hasonmás kiadás] ISBN 963 8464 49 6 Megjelenés: 1996 Terjedelem: 52 o. Műszaki adatok: kartonált
1500 Ft
1200 Ft
[regény] ISBN 963 8464 48 8 Megjelenés: 1996 Terjedelem: 104 o. Műszaki adatok: kartonált
700 Ft
560 Ft
[versek] ISBN 963 8464 37 2 Megjelenés: 1996 Terjedelem: 104 o. Műszaki adatok: kartonált
1000 Ft
800 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!