1997-ban megjelent könyvek

Az író 13 év után másodszor megjelenő könyve különleges és lenyűgöző széppróza. A édesanyjától kapott levelek nyomán – melyeket mintegy második szövegként a lap alsó részében folyamatosan közöl – tizenkilenc elbeszélésben olvashatjuk az önéletrajzi ihletésű történeteket; és Ágh István itt olyan ironikus és szarkasztikus látásmódról ad bizonyságot, amit eddigi írásaiban ilyen erővel nem tapasztalhattunk. Komor történetek ezek, nincs happy end!, ennek ellenére az utóbbi két évtized egyik legjelentősebb, legolvasmányosabb könyvét kapjuk. Látszólag csak a faluról, a falusi emberekről szól, de eközben felmutatja a 20. század legnagyobb magyar társadalmi átváltozását.
1500 Ft
1200 Ft
[tanulmányok a magyar irodalomról]
1500 Ft
1200 Ft
„Ég a napmelegtől a kopár sík szarja…” –A Pajzán Toldi, Arany elbeszélő-költeményének trágár átköltése közel nyolc évtizede forog közszájon, sokféle változatban. Ki lehet a szerző – vagy kik lehetnek a szerzők? Mikor és hol keletkezhetett a travesztia alapja, és miféle változatok rakodtak rá az évtizedek során? Czigány Lóránt irodalomtörténész bevezető filológiai tanulmánya ezekre a kérdésekre ad választ, majd közli az eposz leghitelesebb, legterjedelmesebb rekonstruált változatát, a fellehető források, gyűjtemények alapján.
1500 Ft
1200 Ft
A Hajnali józanság - válogatás a kilencvenes években készült esszéimből és tanulmányaimból. Két nagy fejezete közül az első irodalomértelmezés uralkodó divatjainak az "ellenszelében" született vitairatok gyűjteménye: a kortársi magyar regény lehetőségeiről és lehetetlenségeiről a létezett szocializmus évtizedeiben, a népi-urbánus ellentétről, a posztmodernről, a magyar líra jellegéről, vagy az úgynevezett "Bibó-felejtés második, napjainkbeli hullámáról. A második rész pedig a századelőn élt Cholnoky Lászlótól a nemrégiben elhunyt Baka Istvánig - olyan jelentős alkotókra és műveikre igyekszik felhívni az irodalmunk értékei iránt érdeklődő olvasók figyelmét, akiket úgy érzem, nem tart méltóképpen számon hálás "utókorunk".
1000 Ft
800 Ft
A Látomás és indulat a művészetben, Füst Milán 1946-os egyetemi előadásai alapján készült művének első változata 1948-ban jelent meg. „Füst Milán nagyszabású esztétikája a XX. századi magyar tudományosság alapműve, amellyel érdemei szerint egyáltalán nem foglalkoztak, jelentőségét a kulturális nagy-közönség is alig ismeri” olvashatjuk az 1997-es, a kéziratos és nyomtatott szövegelőzményeket egyaránt figyelembe vevő kiadásban, melynek sajtó alá rendezője, Kis Pintér Imre, aki az 1963-as kiadásra ideológiai és cenzurális okokból „átalakított” művet a hagyatékban föllelhető kézirattal és előzményekkel összevetette, s a szöveggondozást a kritikai kiadásokra jellemző igényességgel elvégezte. Miért egyedülálló Füst Milán esztétikája?
2000 Ft
1600 Ft
Erőszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, imét sortüzek, a nagy per
1500 Ft
1200 Ft
Versek 1989–1996
700 Ft
560 Ft
Esszék levelek, fényképek Hafner Zoltán (szerk., szöveggond., jegyz.)
1500 Ft
1200 Ft
Tanulmányok a Nyugat íróiról
1500 Ft
1200 Ft
˝Philoktétész a görög mitológia szerint a Trója ellen vonuló görög seregek egyik vezére volt. Megmarta egy kígyó és bűzös sebe miatt kiközösítették a seregből: kitették egy lakatlan szigeten, csupán Heraklésztől kapott győzhetetlen íja maradt vele. Tíz évig élt itt teljes magányban és elhagyatottan, ám ekkor kiderült: nélküle és íja nélkül a görögök sohasem vehetik be Tróját. Somlyó György hatalmas, világirodalmi horizontú esszéjében ehhez a mitológiai metaforához folyamodik, hogy a költő modern világban elfoglalt ellentmondásos helyét és szerepét - kiközösítettségét és a birtokában levő csodálatos fegyver erejét és szükségességét megvilágítsa...˝
1500 Ft
1200 Ft
Vasadi Péter verseskötetében az egyszerű mindennapok transzcendenciáját jeleníti meg. Első olvasatra személytelennek hatnak a versek, de jobban megnézve őket kiderül, hogy az objektívnak tetsző leírások csupán pontos rajzai azoknak a látomásoknak, amelyek a legszemélyesebb kérdéseket, gondolatokat rejtik. A költő verseiben új látószögbe kerülnek a minket körülvevő tárgyak, emberek, s végül elnyerik valódi jelentésüket. Vasadi ízekre szedi a képeket és a szavakat, hogy később, egy kimerevített pillanatban ismét összerakja őket. Így történik meg minden alkalommal a látszat lebontása és újraépítése: ez az időtlen játék, ahol a hit újra és újra tanúságot tehet. (Kadlót Nikolett)
500 Ft
400 Ft
Kelemen Lajos, Szeredy Ádám (vál., szerk.) ISBN 963 8440 05 8 Megjelenés: 1997 Terjedelem: 216 o. Műszaki adatok: kartonált
700 Ft
560 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!