2000-ben megjelent könyvek

Rakovszky Zsuzsa, Kovács István, Garaczi László, Závada Pál, Parti Nagy Lajos, Czakó Gábor, Grendel Lajos, Bodor Ádám, Moldova György, Heller Ágnes és mások új műveit elemezve Alexa e tanulmánykötetével is bizonyítja, hogy számára maga a mű a fontos, és nem azok a teóriák, amelyek hullámai rá-rázúdulnak az irodalmi párbeszéd résztvevőire.
1400 Ft
1120 Ft
A legendákból szövődő, sajátos, gazdag nyelvi humorral megírt családtörténet a múlt századtól ível napjainkig, s egy délvidéki család különös fordulatokban is bővelkedő sorsán keresztül voltaképpen a magyarság történetét mondja el.
1120 Ft
900 Ft
A legendákból szövődő, sajátos, gazdag nyelvi humorral megírt családtörténet a múlt századtól ível napjainkig, s egy délvidéki család különös fordulatokban is bővelkedő sorsán keresztül voltaképpen a magyarság történetét mondja el.
1650 Ft
1320 Ft
A kortárs magyar líra rendkívüli alakja, az Új Symposion egykori főszerkesztője fiatalon, harminchat éves korában hunyt el. E hiánypótló gyűjtemény a költőről megjelent kritikákat, pályaképeket és visszaemlékezéseket tartalmaz egy életmű-interjúval együtt.
1500 Ft
1200 Ft
Áradó mesélőkedv jellemzi a sepsiszentgyörgyi író novellafüzérét. Elbeszéléseiben erdélyi magyar közösségek hétköznapjai és katartikus sorsfordulói elevenednek meg a második világháborútól a hatvanas évek végéig.
1650 Ft
1320 Ft
Domokos Gábor nehezen oldódó, figyelmes, ironikus alkat. Ez utóbbi tulajdonsága öniróniával párosul, ami írásait is áthatja, sajátos fénytörést adva elbeszéléseinek. Kitalált egy hiteles, hétköznapi figurát, Hajnalit, akinek történeteit egy időben nyomon követhettük az Új Ember hasábjain. A főhősben mindnyájan magunkra ismerhetünk, gondolatai nagyon is ismerősek, így azonosulni tudunk vele, s megértjük, miért menekül szívesen képzelete világába, amely azonban nem védi meg a kisebb-nagyobb horzsolásoktól, kellemetlenségektől.
750 Ft
600 Ft
Mozgalmas történetekben, megragadó képsorokban jelennek meg e novellákban a madarak. Ám a pompázatos madárvilág nem mindig maga a tárgy, hanem gyakran beszédes díszlete, kiinduló pontja feszült légkörű, izgalmas fordulatokban bővelkedő történeteknek.
1120 Ft
900 Ft
Az Új Látószög Könyvek sorozatban megjelent kötete után a költő új verseit adja közre. Virtuóz verstechnika, gazdag képi világ, játékosság, misztikum, a meditatív hajlam különösen erős megnyilvánulása jellemzi új költeményeit.
750 Ft
600 Ft
Az itthon méltán népszerű nyugati író hatvanötödik. születésnapjára legjobb kisregényeit gyűjtötte kötetbe. A kisregények életének legfontosabb helyszíneit idézik – egy budai kerülettől (gyermek és ifjúkora világától) a franciaországi emigráción át Puerto Rico szigetéig. A megpróbáltatásokban, fájdalmas és örömteli mozzanatokban gazdag történések leírása érdekfeszítő és szórakoztató – mindenki számára lebilincselő olvasmány.
2380 Ft
1900 Ft
Az Angliában élő költő versgyűjteményének első részében szerepversei olvashatók: ezekben a magyar történelem és irodalom számos alakját megszólaltatja. Többek között a történetíró Szamosközy Istvánt, Kemény Jánost, Rákóczi fejedelmet, Mikes Kelement, Berzsenyit, Petőfit, Babitsot, Radnótit és Márait. Ezeket a verseket egészítik ki az ezredforduló táján keletkezett költeményei.
1400 Ft
1120 Ft
Két évtizedes tanulmányírói, kritikusi munkásságának legjavát gyűjtötte kötetbe a szerző. Írásainak tematikája sokszínű: többek között Csáth Géza és Cs. Szabó László, Csoóri Sándor és Mészöly Miklós, Esterházy Péter, Baka István, Závada Pál vagy Ágh István életműve és könyvei vizsgálódásainak tárgya.
1300 Ft
1040 Ft
A fiatal költő a Nem mind egy antológiában szerepelt, az Irodalom Visszavág című folyóirat szerkesztője. Költészetével kapcsolatot teremt a hagyományos versformák és költői világ, valamint a számítógépes jelvilág eszköztára között.
550 Ft
440 Ft
Az angliai magyar írófejedelem filozófiai esszéi, vallomásai tömören, plasztikusan, egyszersmind személyes formában beszélik el a napról-napra épülő életélményt: az emberi lét parány voltát a „világmindenségben”, s azt az utat, amelyet e felismerésért a szerző bejárt.
1600 Ft
1280 Ft
Mit tesz egy falusi rendőr 1952-ben, ha szokatlan erővel kapcsolódik sorra pusztuló szeretteihez, egyetlen lehetséges természeti és emberi környezetéhez, ha minden kísértésnél erősebb benne a tisztesség, a felelősség és ősi református hite, ha megsejti, hogy sorsa összefügg nemzete sorsával ha minden erőfeszítése ellenére nem képes átlátni a torzuló világot, ha nem alázkodik arctalan végrehajtóvá, ahogyan a hatalom diktálja? Véletlenül jelennek meg rajta a stigmák, vagy bárkire kisded korában rátehetnék a jeleket, akinek emberség és magyarság a jellemzője? Mindezt megtudhatjuk Kurucz Gyula regényéből.
1300 Ft
1040 Ft
A Kossuth- és Graves-díjas, kitűnő erdélyi költő kötete szervesen építi tovább életművét, villantja fel személyiségének, és lírájának sokszínűségét szólaltatja meg ismert, és mégis szüntelenül megújuló hangjait.
1330 Ft
1060 Ft
Elbeszélések mellett olvasható kötetcímadó kisregény egy tizenkilenc éves fiatalember kálváriája meséli el a hatvanas évek közepén. Politikai okokra hivatkozva letartóztatják, börtönbe zárják. A vallatások, a börtönélet megpróbáltatásai képezik a kisregény cselekményének alapszálát, melybe családtörténeti motívumok, különös történetek szövődnek.
1300 Ft
1040 Ft
Oravecz Péter költő nemzedéktársaihoz képest önálló utakon jár. Ezt a más utat-más hangot már két korábbi kötetében is fellelhetjük (Mindenség-kalitka 1995., Sehova tanúja 1998.) és ezt a nagy ívű pálya-ígéretet jutalmazták 1995-ben az elsőköteteseknek adható Gérecz Attila-díjjal is. Költészetének három alapvető forrása közül (beatirodalom, illyési és nagy lászló-i hagyomány és a posztmodern) e kötetében a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a posztmodern és az azon való túllépés.
1260 Ft
1010 Ft
A többjegyű azonosítószám bevezetéséről, az angolul tanulás szükségességéről írt már 1847-ben egy Erdélyben elszigetelten élő tudós, Bolyai János. A matematikai lángelmét bölcseleti kérdések is foglalkoztatták. Üdvtana máig ismeretlen a mai olvasók előtt. A Bolyaiak rejtélyes világa elevenedik meg a Bolyai Breviárium ciklusában. – A létezés adománya s a létezés tudománya közti drámai szakadékra mutat rá Pardi Anna verseinek gyűjteménye.
1260 Ft
1010 Ft
Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Szomory Dezső, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Tersánszky Józsi Jenő, Bánffy Miklós, Kós Károly, Herceg János, Kodolányi Jánops, Déry Tibor, Lengyel József, Remenyik Zsigmond, Kolozsvári Grandpierre Emil, Sőtér István, Rónay György és Ottlik Géza személyéről, műveiről, munkásságáról, gondolatvilágáról olvashatunk tanulmányokat.
1260 Ft
1010 Ft
Tizennégy neves tudós, történész – Bitskey István, Borbándi Gyula, Czigány István, Debreczeni József, Gergely András, Győrffy György, Rázsó Gyula, R. Várkonyi Ágnes, Salamon Konrád, Szakály Sándor, Szarka László, Tőkéczki László, Veszprémy László és Vékony Gábor – esszéikben foglalják össze a magyar történelem sorsfordulóit. Írásaik olvasmányos, közérthető stílusban, történelmünk kulcshelyzeteit, őszintén, elfogultságoktól mentesen vizsgálva nemzeti önazonosságunk felismerésében segítenek. Gazdag, színes képanyaggal illusztrálva.
2000 Ft
1600 Ft
Tiszta hang, rendkívüli érzékenység és kifejezőkészség jellemzi a költőnő „Év Könyve 2000” –díjas kötetének verseit.
980 Ft
780 Ft
A költő-prózaíró egy németországi buddhista kolostorban tölt évente néhány hónapot. Könyvében ezeket a meditációs időszakokat írja le. Egy olyan tisztább élet lehetőségét ismerjük meg a műből, amelyben a türelem, a bölcsesség, a tisztaság és a mértékletesség a valódi értékek.
1560 Ft
1250 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!