2003-ban megjelent könyvek

A nagy ívű esszé a magyar polgárság kialakulásának zsákutcás történetét elemzi; kezdetektől, a felvilágosodás polgáreszményétől egészen napjainkig. Eötvös József irányregényeitől, Eötvös Károly munkásságán, a századvég-századelő klasszikus polgárirodalmán, Krúdyn és Márain át napjaink műveiig tárgyalja a legértékesebb írói teljesítményeket. A klasszikus társadalmi osztálytagozódás szerinti „polgári” szemléletet valószínűleg valamilyen „össztársadalmi álom” képe fogja felváltani az európai kultúrában - rögzíti műve végén a szerző.
2100 Ft
1680 Ft
A jeles műfordító saját szépprózai írásai műfaji és műnemi sokszínűséget tükröznek. Az avantgárd, a nyelvi mágia, a transzcendens fogékonyság, a magyar kulturális hagyomány és egzotikus kultúrák hatása, a hétköznapi valóság érhető tetten írásaiban.
1960 Ft
1570 Ft
A tavalyi Illyés-centenárium alkalmából országszerte konferenciákat, megemlékezéseket tartottak, amelyeken írók, irodalomtörténészek, tanárok értekeztek és vallottak arról, hogy milyen nélkülözhetetlen értéket és megtartó erőt, példát jelent számukra Illyés életműve. Ezekből a tanulmányokból ad a kötet válogatást, a legkülönfélébb nézőpontokból világítva meg Illyés ma is érvényes értékeit.
2000 Ft
1600 Ft
A londoni művészettörténész nő művészet- és kultúrtörténeti tanulmányainak e színes, gazdag gyűjteményében többek között a 20. századi magyar avantgárdról, londoni magyar kiállításokról, női képzőművészekről és a Temze folyó történetéről olvashatunk.
2000 Ft
1600 Ft
Kolozsvártól Rómáig vándorol a képzelet, hajdani kastélyok könyvtárszobájából egy mai kórterembe nyílik az átjárás Czigány Zoltán novelláiban. Az írások hőse, Zebegényi utazásaival, ábrándjaival és fantáziaképeivel egy ezredfordulóra beérett nemzedék szenvedelmeit és gazdag ellenvilágát képviseli.
1300 Ft
1040 Ft
Emlékképekből, asszociációkból szőtt családtörténet – a nagyapáról (de távolabbi ősökről is) az unokáknak, a ma élő leszármazottaknak. Az elbeszélő-emlékező a pontos történelmi háttér megrajzolása mellett inkább újrateremti, újraálmodja őse életét, a gyermekkortól a galíciai fronton át a végső leépülésig, folytonos küzdelemben a bizonyosságért, egy hiteles élet megrajzolásáért.
1960 Ft
1570 Ft
Faludi Ádám prózája változatlanul különleges, meglepetésekkel teli és magával ragadó. Előzményeit hiába keressük, kötődései kifürkészhetetlenek, de történeteinek egyediségét nem csak ez a tény, hanem a váratlan fordulatok, meghökkentő helyzetek szüntelen kavargása is okozza. Irónia, frappáns nyelvi megoldások, magabiztos vélemény a napi realitások világáról, amelyben egyre inkább érvényesül ’a semmi sem valódi’ tétele.
1300 Ft
1040 Ft
A Jenei 2002-ben debütált Ikerszobrok című regényével, melyet mind a szakma, mind pedig az értő olvasóközönség érdeklődéssel fogadott. E könyven sodró lendületű elbeszéléseit, valamint egy bizarr – két férfi és egy nő alkotta – párkapcsolatot feltáró Akkord című kisregényét olvashatjuk.
1900 Ft
1520 Ft
Istár, Atart, Asztarté, Astóret, Astarót, Attaratte, Asztrónoé – Attar felesége, a termékenység istennője. Mint a Asztronoé szerelmi ajánlatot tett Esmunnak, aki ebbe belepusztult, de az istennő életre keltette. Ezután férje, vadkan képét öltve magára, megölte az ifjút. A termékenység-istennő leszállt az alvilágba, de csak az év felére hozhatta vissza a földre, másik felét lenn töltötte a föld alatti birodalomban.
1200 Ft
960 Ft
A költő-irodalmár harmadik verseskötete forma- és témagazdagságával lepi meg olvasóját: ciklusokba sorolva követik egymást a szerelmes és a szülőföld iránt érzett nosztalgikus hangulatú, lírai darabok, a görög élményvilág szülte epikus szabadversek, a hit és kétely harcát megrajzoló költemények, a változatos hangú költői szerepversek. E sokféleségben a visszatérő motívumok, a témák egymásba játszása teremtik meg az összetartó erőt, és ezáltal a kötet egésze lírai naplóként is olvasható.
1200 Ft
960 Ft
A fiatal szerző második prózakötete átgondolt, megkomponált szerkezetet és koherens világnézetet tükröz. Színes, képzelettel szőtt, részint mitológiai vagy allegorikus ihletésű írásai korunk huszonéveseinek jellemző életérzését: az „egzisztenciális dermedtséget” a rideg, értelmezhetetlen és kifürkészhetetlen valósággal szemben
1680 Ft
1340 Ft
A húszéves Eleanor Stone, egy amerikai diplomata leánya 1937-ben Budapesten megismerkedik az arisztokrata Perényi Zsigmonddal. A szerelemből házasság lesz, melyet 1941-ben a háború szakít meg. Az Amerikában 1946-ban kiadott memoár pontos rajzot ad az akkori magyar világról, kritikával és szeretettel.
1900 Ft
1520 Ft
Egy sajátos, XX. századi politikusi-írói-gondolkodói mentalitást – a „politikai szecessziót” illusztráló szemelvények – több közt Bibó Istvántól, Karácsony Sándortól, Méray-Horváth Károlytól, Jászi Oszkártól, Németh Lászlótól, Illyés Gyulától, Móricz Zsigmondtól, Szabó Dezsőtől.
1600 Ft
1280 Ft
A Londonban élő író-újságírónak, a SZER egykori s a BBC jelenlegi tudósítójának regényes önéletrajza édesanyjának, Sárközi Mártának az emigrációba szakadt fiához kilenc esztendőn át írt leveleire épül. Sárközi ezek köré szövi önéletrajzi vallomását. Így egyszerre nyerhetünk bepillantást az 1956 utáni ország értelmiségi elitjének mindennapjaiba és a Nyugaton új életet kereső fiatal emigránsok sorsába.
2200 Ft
1760 Ft
E nyolc elbeszélés mindegyike képviseli az Sigmond-életmű erényeit, az „angolos” pontossággal felépített szerkezetet, a drámai jelenetezést, a tömör és találó helyzet- és jellemábrázolást, a bravúrosan kezelt elbeszélés-technikákat – és nem utolsó sorban a markáns feketehumort.
1300 Ft
1040 Ft
Zavarba ejtően nyers, a modortalanságig pontos világot jelenít meg verseiben a fiatal tatabányai lírikus: beszédmódja alig mozdul el a hétköznapi beszédtől, de ez a keskeny sáv, az elmozdulás mikéntje és mértéke teszi hallatlanul izgalmassá valamennyi megszólalását.
650 Ft
520 Ft
Öt írás nyújt áttekintést Páskándi Géza munkásságának jelentős részéről, szemügyre véve és értelmezve az életmű minden szegmensét.
1200 Ft
960 Ft
A költő és a politikus egyszerre szólal meg ezekben a művekben. Drámában, harsány bábjátékban, groteszk filmnovellában, passióban találkozhatunk az európai kultúra szimbolikus alakjaival, magyar történelmi személyiségekkel, letűnt vagy ma is létező népcsoportokkal, nemzetiségekkel, vígjátéki és drámai hősökkel – és Somogyi Győző illusztrációival.
2600 Ft
2080 Ft
Az 1958-as Zrínyi-összes óta az eddigi legteljesebb – az elmúlt évtizedek kutatási eredményeire építő – kiadás a költői művek és a prózai írások mellett több mint négyszáz levelet, valamint emlékiratokat tartalmaz. A művekhez bőséges jegyzetanyag, név- és szómagyarázat, életrajz és utószó kapcsolódik. Sajtó alá rendezte: Hausner Gábor, Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter
4500 Ft
3600 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!