2005-ben megjelent könyvek

A költőnő közel negyedszázados lírai termésének foglalatát adja a kötet: Albert Zsuzsa „A csend margójára” rótta a sorokat, mint aki feltűnés nélkül teremti életművét. De ez a pozíció a líra kiteljesedésének biztosítéka lett, szabaddá tette a világgal való kapcsolatában, megmentette a lázas önmegvalósítás következményeitől, igazságait, hűségét, érzékenységét megőrizhette egy olyan korban, amely a költőtől is politikai szolgálatot kívánt.
2000 Ft
1600 Ft
A szerző új kötete a széppróza és az esszé sajátos műfaji keveredése: egyszerre különös fikció, vagyis mesélhető történet, mozaikszerű töredékességével együtt, valamint a valóság egy darabjának („a szőlőhegy”) geográfiai, botanikai, ampelográfiai, históriai stb. megjelenítése.
2200 Ft
1760 Ft
Évtizedek óta nem jelent meg Babits teljes tanulmányírói és esszéírói tevékenységét felkaroló gyűjtemény. E hiánypótló kötet a készülő kritikai kiadás eredményeire épült, öt ciklusba sorolva a babitsi esszéírói életművet. A sorozat hagyományának megfelelően a szövegekhez jegyzetanyag, név- és szómagyarázat, utószó és életrajz járul.
4500 Ft
3600 Ft
Baránszky László (1930-1999) Összegyűjtött versei haza fogja hozni az olvasók szélesebb körei számára is ezt a meghatározóan saját hangú és egyedi világlátású költőt, aki 1956-os emigrálása után életének tetemes részét az Egyesült Államokban élte le. Adósságtörlesztés ez a könyv, fontosabb azonban, hogy a 20. század második felének egyik igazán jelentős és a legújabb költészet számára is eleven életmű birtokbavételét teszi majd lehetővé. Az egyetemes magyar irodalomban Baránszky költészete egészen egyedi módon épült egyszerre magyarrá és egyetemessé.
2500 Ft
2000 Ft
Benyhe János százötven nyelvművelő tárcaesszéjét tartalmazza a gyűjtemény. A szerző írásainak keletkezéstörténetéről, céljairól így vall: „Nem »egyszerű« nyelvhelyességi kézikönyvet akartam én írni. Hiszen bámulatosan gazdag a magas színvonalú magyar nyelvápoló szakirodalom. Nincs abban hiány, nincs ott szükség énrám. Én – még a tévedés kockázatával dacolva is – többre törtem, nagyobbra láttam. Valóságos nyelvi leletmentésre akartam vállalkozni.”
2300 Ft
1840 Ft
Cs. Szabó László születésének 100. évfordulójára jelentettük meg az emigrációja előtti írásaiból készült válogatást. Cs. Szabó esszéi kifejezik azt a szellemi kétségbeesést és elszántságot, amellyel egy elsötétülő világban a múlhatatlan értékek fölmutatásával akart kiutat mutatni. Ebben a keretben a magyar történelem és művelődés az egységes Európa szellemiségének része. Értelmezésében kontinensük a nemzetek, a régiók, a sokféle kultúra, a színek és árnyalatok rendkívüli gazdagságú Európája, amelynek – természetesen – a magyarságra is szüksége van. Ahogyan nekünk is Európára. Ezt az üzenetet hordozzák Cs. Szabó tanulmányai.
1700 Ft
1360 Ft
Érdemes-e felkattintani a zseblámpát, ha három bártáncosnővel szorultunk egy liftbe Szófiában? Mire vezet, ha egy cirkuszi erőművész Gadamert olvas? Kicsalható-e a kádba szorult nagynénitől az elefántcsont römikártya? – Csiki novelláit olvasva mindenre választ kapunk.
2000 Ft
1600 Ft
A Londonban élt emigráns irodalomtörténész mindennapjait követhetjük nyomon a hetvenes években: a bejegyzések hiteles képet nyújtanak az emigráció életéről és vezéregyéniségeiről – mint pl. Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Határ Győző –, egyúttal találóan festik le a hazai kulturális-politikai élet és a nyugati magyarság érzékeny viszonyát is.
3900 Ft
3120 Ft
A neves irodalom- és művelődéstörténész tiszteletére összeállított, gazdagon illusztrált kötetben több mint félszáz tanulmány szerepel kollégái, volt és mostani tanítványai, barátai tollából: olvashatunk például a XIX századi bábák ténykedéséről és a nőnevelésről, az újságíró Jászai Mariról vagy a Monarchia fürdőkultúrájáról; a dualizmus mindennapjainak zsidó humoráról vagy éppen a Solymosi Eszter ruházatáról.
3500 Ft
2800 Ft
Fábián izgalmas, sodró lendületű történelmi regénye Navarrai Henrik, (a későbbi IV. Henrik francia király) sorsát beszéli el, a kor udvari és szerelmi cselszövényeinek színes ábrázolásával, nagy nyelvi erővel és bravúros elbeszélés-technikával.
2500 Ft
2000 Ft
A regényfolyam új, verset és prózát ötvöző darabjából Krisztina sorsát, az elmúlt fél évszázad történéseivel szemben tanúsított helytállását ismerhetjük meg. A hősnő teljes emberként próbálja vállalni személyiségének sokszor nehezen összeegyeztethető „arcait”, mint honleány, lutheránus, kutató biológus és nem utolsó sorban leszbikus.
2000 Ft
1600 Ft
Monostori Imre könyve sajátos monográfia: a hagyományos (az életműbeli és könyvbeli) időrend helyett ebben az összegzésben az írói témavilág alaprétegeinek az egymásutánisága a rendezőelv. (Az így létrejött „fejezetek”-en belül viszont már a kronológiai sorrend érvényesül.) Németh László esszéírói világának egyik jellegzetes ismérve ugyanis nagy témáinak hosszú időn (akár több évtizeden) át vissza-visszatérő megjelenése, mondhatnánk, szokatlanul hosszú „élettartama”. Ezt a fontos sajátosságot ragadja meg és tárja fel az áttekintés: a leginkább jellemző fő motívumok, témarétegek alakulását követi nyomon az esszéírói életműben.
2200 Ft
1760 Ft
A verseskötet címe is sejteti, egy szerelem kettős portréját rajzolja meg, rajzolja ki a költészet eszközeivel Pallag Tibor. Különös vállalkozás ez, nem tudható, önéletrajzi elemekből összeállított montázs-sor-e a negyvenöt darabból álló ciklus, vagy teljességgel fikció a néha megindítóan lírai, néha ijesztően kemény és hétköznapi, de minden pontján hiteles, költőileg hitelesített történet. Férfi és női hangra írt mini verses regény, mely azonban egy kapcsolat mélységeit és magasságait képes megjárni, a kezdő lépések bizonytalanságától a búcsúzás hasonlóan bizonytalan, de bizonyosságként megélt pillanataiig.
700 Ft
560 Ft
El Camino: Szent Jakab útja korunk egyik nagy titkához vezet: az önmagukat kereső embereknek adhat kulcsot. Magyarországon eddig is nagy példányszámban fogytak a Shirley MacLaine és Paolo Coelho tollából a zarándokútról megjelent művek. A magyar közönségnek érdekes lehet egy magyar zarándok vallomása is, különösen, mert sok új elemet tartalmaz. Mai, értékvesztett világunkban sokan keresnek fogódzót, értékeket, ők egyre inkább a lelki vándorút témája felé fordulnak.
2950 Ft
2360 Ft
Galkó Balázs előadásában
3073 Ft
2458 Ft
Vasadi Pétert (1926) egyik kritikusa „evangéliumi zsurnalisztának” nevezte. Vasadi lírai hősei ugyanis természetes, póztalan és folyamatos élményként élik meg a hétköznapok misztikus tapasztalatait. Új verseit bölcsesség és fiatal (nem fiatalos!) szenvedély egyaránt áthatja, s a költőt nyolcadik évtizedében sem összegző, hanem mindig fölfedező gesztusok jellemzik.
1600 Ft
1280 Ft
A dialógus hagyományát az európai gondolkodástörténetben Platón teremtette meg. Az ő filozófiai művei egytől-egyig beszélgetések. Ez nem véletlen, hiszen Platón szerint a gondolkodás nem más, mint a lélek önbeszélgetése. Platón abból a parmenidészi tanból indul ki, mely szerint a megismerés nem támaszkodhat kizárólag az érzékelésre. Az elmélyült, önmagába tért gondolkodásnak kell kivívnia. A dialógus résztvevői a magukban megismert világot beleszivárogtatják a beszélgetésbe, mert olyan lények ők, akik eredendően együttlétre születtek.
1300 Ft
1040 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!