2007-ben megjelent könyvek

A világhírű chilei írónő a legendás Diego de la Vega ifjúkorát meséli el, hogyan lett a jómódú kaliforniai mesztic fiúból az igazság bajnoka, a szegények oltalmazója. Kalandjain keresztül betekintést nyerünk a 19. századi eleji Spanyolországnak és amerikai gyarmatának sokszínű világába, társadalmi szokásaiba. Mindenekelőtt azonban élvezhetjük a furfangos ifjú hajmeresztő hőstetteit. S hogy figyelmünk egy percre se lankadjon, az írónő megalkotja az igazi Zorro két segédjének figuráját is, így aztán már nem egy, hanem három álarcos lovag kápráztatja el leleményeivel az olvasót.
2950 Ft
2360 Ft
A Schvab-trilógia (Schvab evangiliom, 2001; Schvab legendariom, 2004) záródarabja, a Schvab diariom az utazásról szól. Az önkéntes és a kényszeres utazásról, a betelepítés és a kitelepítés, a malenkij robot, a szökések és a mindezek után való németországi nyomozás történetéről, valamint két hajóútról a Dunán (Ulmtól Mohácsig): az egyik a XVIII. századi út rekonstrukciója, a másik ugyanez az út ma. Másrészt a Schvab diariom szól egy belső útról, ahogy a trilógia maga is, az identitás alakulásának könyve, itt érnek össze az előző két kötet felvetett szálai, de ahogy a két másik kötet, ez is élvezhető önmagában is. Ez a „regény” is több műnem és műfaj vegyítéséből áll össze egésszé. A regényben szokásos prózán túl fiktív és valódi napló, XVIII. századi és jelenkori hajónapló, egy dráma, archaikus népi imádságok olvashatók benne.
2500 Ft
2000 Ft
Mátis Lívia (1942–2006) közel négy évtizedig volt a magyar könyvkiadás egyik fontos és meghatározó személyisége: előbb a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztőjeként dolgozott, majd 1995-től a Kortárs Kiadót vezette. „Egy irodalmi ember, aki nem ír. Akinek kivételesen fontosaz írás, de mindig a másé.” Egy szerényen a háttérbehúzódó asszony, akinek okos és bölcs tanácsai, kifogyhatatlannak tűnő energiái nélkül számos könyv nem születhetett volna meg. Ennek az utolsónak ő a főszereplője: szerzők, pályatársak és barátok tisztelegnek emlékének.„El kellett mennie, hogy beszélhessünk róla.”
1942 Ft
1550 Ft
Az író–fotós szerzőpáros gyönyörű albumában egymást kiegészítve teremt szintézist kép és szöveg, látvány és gondolat.
5950 Ft
4760 Ft
Csiki László kisprózai írásai műfaji és tematikai változatosságuk mellett is sok szállal kapcsolhatók egymáshoz. Majd’ mindegyikük alaphangja azonos írói attitűdből, egyfajta sztoikus alapállásból fakad: a nagy ívű kérdésfelvetések helyett az apró dolgok szemlélése kerül előtérbe. A szüzsé változhat, a lényeg sérthetetlen marad, olvassunk akár a széthulló közösségű, reménytelenségbe fulladt magyar falvakban megrendezett szombat délutáni futballmeccs kudarcáról, a Duna-delta időtlen szépségéről, vagy a Székelyföld „elpópásításáról”, az ortodox térfoglalásáról – és nem utolsósorban könyvekről, írókról, kortársakról és hajdan voltakról egyaránt.
2200 Ft
1760 Ft
Fehér Béla regénye apokaliptikus vízió – a rendszerváltás ironikus-szeretetteljes diskurzusából származó infernális „történet”. Emlékezetes főhőse, Pogácsás Jani, a rendszerváltozás zűrzavarának figurája. Frissen érettségizett fiatalemberként naponta szembesül a társadalomra szakadt különös szabadsággal. Anyja egy újkori magyar maffiózóval, egy pornómozi-hálózat tulajdonossal áll össze. Az apa meghasonlott ötvenhatos, pincér a Wiener Walzeren, de kirúgják. Az új családi felállást Jani nővére képtelen elviselni, megszökik otthonról... Fehér Béla érzéki, gazdag nyelvi invencióval megírt családtörténete igazi rendszerváltás körüli regény.
2500 Ft
2000 Ft
Spanyolországban nincs hétköznap. Mondjuk inkább így: Spanyolországban a hétköznap is ünnep. A spanyol ember mindig ünnepel. A Paletta-sorozat e kötete ezt a mozgalmas, színes, hagyományaihoz hűen ragaszkodó, folytonosan ünneplő Spanyolországot mutatja be. Úgy, ahogyan azt ma is látjuk, és ahogyan száz évvel ezelőtt ott járt íróink, újságíróink, utazóink látták – Mórától, Kosztolányitól Máraiig, Zilahyig.
3500 Ft
2800 Ft
A József Attila-díjas költő, esszéíró, lapszerkesztő és irodalomszervező a rendszerváltozás óta eltelt időszak kultúrpolitikai történéseit vizsgálja tanulmányaiban, elemzéseiben, melyek félreérthetetlenül figyelmeztetnek: a magyar társadalom lassan teljesen magára marad a nemzeti kultúra fenntartásának és ápolásának feladataival.
2500 Ft
2000 Ft
Hernádi Gyula (1926–2005) a kortárs szépirodalom meghatározó és szimbolikus alakja volt, akit főként regényíróként ismer az olvasóközönség. Életműve lényegében újrakiadásra vár – a prózanyelvet és a prózai formákat megújító munkássága olyan korszakos művekben öltött testet, mint a Péntek lépcsői, a Száraz barokk, a Sirokkó, vagy a magyar „blődli” feltalálását illusztráló Drakula-történetek. Hernádi Gyula ugyanakkor Jancsó Miklós forgatókönyvírójaként vált a szélesebb publikum előtt ismertté.
2500 Ft
2000 Ft
A szerző így ajánlja könyvét: …az általános reklámpszichózishoz igazodó, fogyasztói irodalmi életben különös jelentősége volna, ha szerepe, hatása, egyáltalán újra játéktere lehetne a huszadik század első felében oly nagyszerű tollforgatók által művelt zsurnálkritikának. E sorok írója… szeretné, ha bizonyíthatná, hogy a gondolattalan recenzió, a szóvirágos ajánlás és a kritikátlan rekonstrukció ellenében e műfaj működőképes.
2000 Ft
1600 Ft
A Londonban élő magyar író mindennapjairól tudósító feljegyzések tükrözik a nyugati magyar emigráció „itt is-ott is itthon levés” érzetének kettősségét, a honfiúi kötödést hazához, nyelvhez és egy europäer szenvtelen figyelmét is hazai visszásságokkal kapcsolatban, és megrendítően szólnak egy generáció – az egykori ’56-os fiatal menekültek – megöregedéséről, elmagányosodásáról, elszigetelődéséről.
2000 Ft
1600 Ft
A Magyar Remekírók sorozat Szabó Dezső-kötetének célkitűzése, hogy a nagyközönség előtt nagyobbrészt csak az Elsodort falu írójaként ismert szerző tanulmányaiból, esszéiből, pamfletjeiből adjon bőséges és reprezentatív válogatást, bemutatva a magyar és a világirodalom nagy alkotóival (Berzsenyi, Petőfi, Eötvös Józsefről, Ady, Rousseau) és fontos jelenségeivel (futurizmusról, magyar irodalomtörténet-írás) foglalkozó tanulmányírót. A kötet tartalmaz továbbá vitairatokat, pamfleteket (pl. a magyar miniszterelnökökhöz írt nyílt leveleit Tisza Istvántól Kállay Miklósig, a Szekfű Gyulával vagy Németh Lászlóval folytatott polémia szövegeit).
4500 Ft
3800 Ft
Szántó F. István tanulmánykötete hiánypótló irodalomtörténeti munka. A mű centrumában a magyar szellemtörténet egyik elfelejtett folyóirata, a Sziget és Hamvas Béla kapcsolata áll. A Sziget 1935 és 1939 között megjelent három számát a nemzetközi hírű klasszikafilológus Kerényi Károly jegyzi, de alapítói és munkatársai között ott találjuk az ismert Hamvas Bélát, Szerb Antalt, Németh Lászlót vagy a kevésbé neves filozófiatörténész Kövendi Dénest és a szellemtörténész Prohászka Lajost.
2000 Ft
1600 Ft
A Kossuth-díjas szerző Budapest-dekameron című munkája nagy ívű esszé, sajátos, szubjektív, budapesti útikalauz, amely a Vízivárosból, Száraz György szűkebb hazájából indul, s a Keleti Pályaudvar környékén ér véget. De amíg idáig eljut, látogatást tesz a középkori Budavárban, a kerítésen átmászva megpróbálja megtalálni Táncsics börtöncelláját, aztán megfordul az épülő világváros millenniumi díszletei között, füstös tabáni kiskocsmákba toppan be, felkapaszkodik a boszorkányok hegyére, csavarog a Margit szigeten, Petőfi lábnyomát keresi a pesti belvárosban. Aki a szerző mellé szegődik, attól kezdve másként fog a városra tekinteni.
2850 Ft
2280 Ft
Kiadónk sorozatának tizenhetedik darabja különös, rendhagyó életút poétikai kísérlete: szerzőnk másfél évtizedes szerzetesi élet után kiugrott a rendből – végül is úttévesztésnek írva le a nőtlenség életformáját. Költői és prózai textusok – „versek és vallomások” vázolják fel a harmincöt éves szerző szellemi önarcképét, szigorúan szerkesztetten, elkötelezett hivatás- és identitáskereséssel a középpontban. Előbukkannak a szerzetesi élet intimitásai és problematikája, ahogy az álmok és önelemzések is, ám konfesszió sohasem túlírt vagy felesleges: a szerző láthatóan óvakodik a túlzott személyességtől.
700 Ft
560 Ft
Tolvaly Ferenc hetedik regénye az iszlám világba viszi el olvasóját: külső és belső utat járva segít, hogy közelebb kerüljünk ehhez, az első pillanatban a mienkétől oly különbözőnek tűnő, és sajnos gyakran megbélyegzett kultúrához: az eleven muszlim hétköznapokon, a valláson, a hagyományok kavalkádján át a főhős a csend útját leli meg, a szufi béke útját. Megérti-megéli, hogy ennek a vallásnak és gondolatrendszernek is ugyanaz az alfája és ómegája: az Isten–Ember–Világ ősi nagy egységének, békéjének meglelése. És ez lehet a híd, mely összeköti világainkat.
2950 Ft
2360 Ft
Galkó Balázs előadásában
3073 Ft
2458 Ft
A nagysikerű, több tízezer példányban elkelt El Camino és a Tibetben a lélek című könyvekhez hasonlóan e regényből is filmet forgatott a szerző, mely könyvvel együtt kedvezményes áron kapható.
3950 Ft
3160 Ft
díszdobozos kiadás
7950 Ft
6360 Ft
Alcím: Versek Sorozat: Kortárs vers ISBN 978 963 9593 66 4 Megjelenés: 2007 Terjedelem: 136 o.
1800 Ft
1440 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!