2008-ban megjelent könyvek

A korábbi Lugas-kötetből érzékelhető, hogy Ambrus írói figyelme a nagyobb összefüggések felé, természet–táj–metafizika felé irányul, s műfajul olyan esszényelvet alakított ki, amelyből nem hiányoznak bizonyos fikciós elemek sem. Ugyanakkor, ha rokoníthatnánk, leginkább a Hamvas–Cs. Szabó–Márai esszéirányt jelölhetnénk meg, mint Ambrus Lajos magyar tájékozódási pontjait. Ambrus írásainak legfőbb célkitűzése egy érvényes létértelmezés kimunkálása, amely a derű bölcsességén alapul.
2300 Ft
1840 Ft
Asbóth János (1845–1911) a dualizmus kori Magyarország irodalmi és politikai közéletének hosszú időre elfeledett, csak mostanság újra felfedezett alakja. Asbóth érdeme többek között, hogy a korszerű európai testvéráramlatok adaptálásával sikerült megújítani a magyar konzervativizmust. Így integrálta a honi konzervatív gondolat a liberalizmus maradandó értékeit, s vált nyitottá a szociális, keresztény szociális törekvésekre, fogadta majd el a XX. század elején a demokrácia alapelveit, miközben teljesen azonosult a nemzeti célokkal. A magyar eszme-és politikatörténet ezen érdekfeszítő fejezetéről tudósítanak Asbóth vitairatai, javarészt kiadatlan publicisztikája és nem mellékesen képviselőházi beszédei.
2300 Ft
1840 Ft
Érthető, hogy zenéjének árnyékában Bartók írásai kevesebb figyelmet kaptak. Pedig ezek sok szempontból kulcsfontosságúak a magyar szellemi élet folyamatainak alakulásában. Tanulmányaiban, szakmai jellegű levelezésében nagyon sok zenén, népzenén túlmutató jelentőségű felismerés húzódik meg. Művelődés- és mentalitástörténeti szempontból különösen fontosak azok, amelyek a paraszti műveltségben megőrzött ősi örökség természetével, üzenetével illetve a társadalom ezekhez való viszonyával foglalkoznak.
2300 Ft
1840 Ft
Benyhe János műfordító sok évtizedes anyanyelvi tapasztalatait gyűjtötte össze e tárcakötetében, a pár éve megjelent, nagy sikerű Dohogó-jának folytatásában. Mindig egy-egy – többnyire kifogásolható – köznyelvi tényből indul ki, és ahhoz fűzi szórakoztató nyelvtani, nyelvtörténeti, nyelvlélektani és nyelvbölcseleti fejtegetéseit. Hol könnyedén tréfálkozó, hol meg epésen indulatos hangon pellengérezi ki szóhasználatunk, mondatszerkesztésünk, főleg a szórendünk hanyagságból vagy tájékozatlanságból fakadó vadhajtásait. Mert meg van győződve a nyelvvédelem és nyelvművelés közösségmegtartó jelentőségéről.
3000 Ft
2400 Ft
Hász Róbert gondolkodó, kérdésvadász és elméletíró, mesemondó. Az elbeszélések mindegyike közismert, de mégis különleges históriák, események köré épülnek (Ezékiel jelenései, a negyvenéves pusztai vándorlás, Szürakuszai ostroma), és az ezek hátterében rejtőző kérdéseket vetnek fel, titkot igyekeznek leleplezni. Sodró meséiben Hász Róbert e mítoszokból teremt magánmitológiát a gyökértelenség, a magány oldására. Mintha a kifele menekülő ember közösség iránti vágya tükröződne ezekben a históriákban. Az elbeszélő a mindenre elszánt történetíró tényfeltáró alapossággal adja közre az emberiség egészét érintő, kapukkal elzárt rejtélyek magyarázatát.
2200 Ft
1760 Ft
Egy mitikus különvilág, a lét-nemlét határáról, az álom határáról, a földrajzi kelet határáról („Káspi nagy szikes partjai” határáról), a régiek-újak seregszemléjéről indítja dikcióját Kiss Anna… S a megszokott fegyelemmel, nyelvi invencióval és mély erudícióival. Kompozíciója szerint nem csupán önálló darabok lineáris gyűjteménye ez a kötet; inkább, akár az előzőek (De [2001], Az éden íze [2006]), eposzi fogantatású. Élettudás, szerelem-halál tudása, önmagunk autentikus személyiségének megtalálása – Kiss Anna nagyszerű, sodró lendületű, fenséges válaszai a létezés örök kérdéseire.
2200 Ft
1760 Ft
A József Attila-díjas író, szerkesztő e köteténél egy ritkán alkalmazott könyvészeti eljárással, a japán hajtással találkozhatunk, amely a vizuális művészetek területén is kalandozó szerzőnek jó lehetőséget teremtett arra, hogy a verseket mögéjük rejtett képekkel, saját készítésű fotóival egészítse ki. A Japán hajtás című kötettel egy időben jelenik meg az azonos című hangos CD, amelyen L. Simon László verseit a Jászai Mari-díjas, érdemes művész Blaskó Péter adja elő.
1800 Ft
1440 Ft
Az elsőkötetes szerző hallatlanul bátor hangot üt meg, félelemérzet nélkül, mindenfajta irodalmi számítást, kánont figyelmen kívül hagyva tobzódik a maga föltalálta formák között; nem a reneszánsz finomsággal, hanem barokk brutalitással és művészeti élvhajhászásával. Hogy mi a Kartonhal-kötet? Egy esernyő és egy varrógép véletlen találkozása a boncasztalon.
1000 Ft
800 Ft
Temesi Ferenc (1949) József Attila-díjas író regénye a múlt század nyolcvanas éveibe visz vissza. A főhőse Zoltán, író, aki Budaörsön egy avantgárd irodalmi társaság tagjaként egy fellépésen ismerkedik meg egy kis amszterdami könyvkiadó tulajdonosával. Barátság szövődik köztük, és amikor a magyar szerző meghívást kap a One World Poetry, neoavantgard költői világfesztiválra az amszterdami Melkwegre, meglátogathatja holland barátját…
3000 Ft
2400 Ft
A költő Tóth Erzsébet kisprózakötetével visszatér egy elveszni látszó literátori hagyományhoz – a költői, írói tárcához, annak is a legjobb emlékeihez, Kosztolányihoz, Móriczhoz és Jékelyhez. Felfedezi és újjáéleszti az írói műhelymunka becsületét és érvényességét. E rövid írások majd’ mindegyike konfesszionális: vallomás költészetről, gyerekkorról, költőkről (Nagy László, Borges), olvasmányélményekről (Camus), költőtársakról („arctalan nemzedék”), költői indulásról – színes, színvonalas textusok. Tematikájuk változatos; úgy kordokumentumok, hogy a könnyed, biztos kézzel rajzolt anyagok saját, hétköznapi aktualitásukon túlnőve elvontabb tartalommal telnek meg.
2500 Ft
2000 Ft
Vári Attila elbeszéléskötete egyszerre tartalmaz tárgyias és mágikus szövegeket; az írótól megszokott enyhén szürreális elemekkel. A novellák sora valójában utazás és kutatás: kutatás halottak (elesett katonák), szerelmek, furcsa kapcsolatok, régvolt férfiak és történetek után – és szenvtelen oknyomozó, néha filmszerű utazás, időben (világháborúk, bécsi döntés) és térben (Erdély falvai, Gyimestől a kisvárosokig és Kolozsvárig), ismeretlen és ismerős (gróf Bánffy Miklós) alakokkal. De a könyv hősei és szereplői – a szerző absztrakciói szerint – leginkább mégiscsak az időtlen történelem vándorai, akik hol lágerekben, hol fronton, hol birtokaikon, hol már csak túlélőként keresik elveszett igazságaikat.
2300 Ft
1840 Ft
Tandori Dezső 2006-ban (Pilinszky születésének 85. és halálának 25. évfordulóján) rajzokat készített, amelyek – ahogy ezt Tandoritól megszokhattuk – nem puszta illusztrációk, sokkal inkább hommage-ok és kommentárok: kettejük költészetének közös pontjaira világítanak rá, közös alapproblémákra irányítják a figyelmet. Átjárhatóvá, egymás felől is értelmezhetővé teszik kettejük életművét: nem egyszer épp a nyelven túli területekre nyitnak kilátást, illetve a kimondhatóság kereteit igyekeznek tágítani a maguk nem irodalmi eszközeivel.
2000 Ft
1600 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!