2012-ben megjelent könyvek

Albert Pál (Sipos Gyula, 1935) az 1956 utáni magyar kritikairodalom meghatározó egyénisége – az úgynevezett nyugati magyar irodalom legjobb szellemei, esszéírói közé tartozik. Sokrétű műveltsége, kivételes kritikai érzéke, a magyar és európai kultúrákban, a humán diszciplínában való jártassága az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb irodalmi, színházi és műkritikusává tették. Műveinek szabad kritikai szellemét óvta, hogy ’56 után Párizsban letelepedve, elkerülte az értékelő, minősítő, bírálói attitűdöt korlátozó ideologikus kényszereket. Független pozíciója, felkészültsége, kritikusi éleslátása és bátorsága révén a hatvanas-hetvenes évek talán legradikálisabb magyar kritikai hangját szólaltatta meg.
4950 Ft
4455 Ft
Ambrus Lajost szemlélete és minőségeszménye oly literátor felmenőivel rokonítja, mint Hamvas Béla, Cs. Szabó László, Várkonyi Nándor vagy Illyés Gyula. Írásművészetének tengelyét adják a rendszeresen publikált esszék és tárcák, melyek országosan ismertté és megbecsültté tették nevét; pontosabban az a belőlük sugárzó szemlélet és létmód, melynek leginkább a táj–tradíció–kultúra fogalmak lehetnek háromszögelési pontjai. Ezeknek az értékeknek mentén szerveződik írásművészete, ezek sütnek át soraiból, legyen szó elfeledett régi gyümölcsökről és tudósokról, étkekről, szűkebb vagy tágabb pátriáról, és közös vagy egyedi sorsokról, tragédiákról.
2500 Ft
2000 Ft
A debreceni irodalomtörténész tanulmánykötetében fontos problémakörként jelenik meg a nemzeti irodalmi paradigma mibenléte, a hagyományok átörökíthetőségének kérdése: hogyan hullnak ki életművek a kollektív emlékezetből, és vesznek el tanulságaikkal együtt. Illetve az, hogy valóban elvesznek-e, és szembeállítható-e bármi is a minden értéket elmosó feledéssel. E kérdéskör mentén ír Ady népszerűségéről és későbbi - köztük kortárs - íróink Ady-élményéről - továbbá Németh Lászlóról, Sütő Andrásról, Lászlóffy Aladárról, Utassy Józsefről, Nagy Gáspárról és napjaink a csángómagyar, kárpátaljlai és felvidéki magyar irodalmáról.
2200 Ft
1780 Ft
A Szepsi Kör a londoni magyar emigráció ’56-os fiataljainak (Czigány Lóránt, Siklós István stb.) belülről szerveződő kulturális csoportja volt a ’60-as – ’80-as években, olyan szellemi atyákkal, mint Cs. Szabó László vagy Szabó Zoltán. Az élményszerűen felidézett, szorgos kutatómunkára épülő történetet bőséges dokumentum- és fénykép-illusztráció kíséri.
3000 Ft
2400 Ft
A kötet egyetlen lapon sem okoz csalódást: úgy, abban az összefüggésrendszerben vizsgálja tárgyát és bocsátkozik mélyelemzésekbe, ahogyan ezt előző köteteiben is tette – vagyis: a szerzőtől megszokott elokvenciákkal. Az egyetemes magyar irodalom jelenlegi belső összefüggésrendszere felől közelít az egyes művek felé, nem feledkezve meg a munkák belső immanenciáiról; ugyanakkor a szerzőket, mondhatni földrajzi meghatározottságuktól függetlenül, csupán teljesítményük szerinti érdeklődéssel és koncentrációval vizsgálja.
2500 Ft
2000 Ft
George Feydeau (1862–1921) szinte óraműpontossággal szerkesztett bohózataiban, vaudeville-iben félreértések sora, komikus helyzetek szédült ritmusú kavalkádja szórakoztatja a nagyérdeműt több mint száz éve. A Bolha a fülbe ma is Feydeau egyik leggyakrabban játszott vígjátéka világszerte, akárcsak hazánkban. Sikerét elsősorban a villámgyors és látványos szerepcseréknek köszönheti, ahogy a buja erotikájú hotelszobákba ki-be szaladgáló féltékeny spanyol férj, az ostoba angol és a beszédhibás kéjenc szellemes párbeszédei is nevetésre késztetnek. Több színházi bemutatója után végre könyvben is megismerheti e remeket a hazai közönség.
1900 Ft
1520 Ft
Mind szerzőgárdáját, mind az írások jellegét és műfaját tekintve kivételesen sokszínű ez az antológia: pályakezdőktől élő klasszikusainkig harminckét szerző vonul fel verssel, elbeszéléssel, regényrészlettel, drámával, mesével – vagy tanulmánnyal, esszével, recenzióval. Mindegyiküket a magyar kulturális minisztérium ösztöndíjai (Székely János költészeti és drámaírói, Gion Nándor prózaírói, Benedek Elek gyermekirodalmi és Schöpflin Aladár kritikai ösztöndíjak) segítették munkájuk létrehozásában 2007 és 2009 között.
2700 Ft
2160 Ft
Napló-, szótár- és indánregény műfajhagyományai közt játszva-bujkálva-keresgélve szövi ön-elbeszélését CsT írói alteregó. Sokak, sokunk személyisége bújhat meg egy monogram mögött, és egyetlen nap történésének, intim vagy épp bagatell életmozzanatának regisztrálása (kellő reflektáltsággal persze) a bennünk rejlő közös tapasztalatot idézheti meg. Barátság (indiánok és kutyák), idegenség (sápadtarcúak), hagyományok (törzs és kultúra) és a küszöbön álló kihalás réme visszatérő motívumai e szerepjátéknak, melynek részeseként úgy érezhetjük, mi is a rezervátumhoz, Csendes Toll törzséhez tartozunk.
2200 Ft
1760 Ft
Álom és valóság állandó interferenciája, visszatérő motívumok, ráolvasásszerű ismétlések s a belőlük áradó kristálytiszta versbeszéd metafizikus távlatot nyer: mindent összezár ez a világ: „alsó- és felső létet”, eget és földet, elszállt lelkeket, szerelmeket, barátokat, mestereket, az ifjúságot, egy egész életet.
2200 Ft
1760 Ft
„Nem tudom, mi kell ma ahhoz, hogy fiatalember kritikusként, irodalomtörténészként próbáljon pályát kezdeni. Talán csak annyi, mint a mi időnkben. Az irodalom szeretete. Mit számít a magyar irodalom, a magyar kultúra aktuális állapota, hogy van-e érdeklődés, van-e fogadókészség az egyre-másra születő írások iránt? Ha van elementáris erejű érdeklődés a nyelv, a szöveg, a forma s az általuk kifejezhető tartalmak iránt.
2000 Ft
1760 Ft
Szabó Zoltán (1912–1984) posztumusz kötete az 1974-es amerikai útjáról készült útinapló. Elegáns szellemi nyitottság, az európai és magyar kultúra legjobb hagyományainak felidézése (és összevetése az amerikai létélményekkel) épp olyan markánsan jellemzik ezt az első kiadású művet, mint Szabó Zoltán klasszikussá vált nagy munkáit.
2200 Ft
1760 Ft
Szigethy Gábor írásainak hősei közismert és névtelen alakok – színészek, írók , tanárok és szellemi tartásukat nehéz körülmények között is őrző „osztályidegenek”. Vagy ’56 tragikus, elfelejtett, olykor névtelen hősei. Így kerülhet egymás mellé a színészóriás Csortos Gyula és a XVIII. századi tabáni poéta, Virág Benedek szellemalakja; Mezei Mária színésznő és egy hercegnő a kazánházból; Gábor Miklós és pár névtelen gyalogjáró diák Erdélyből. Vagy a száműzött színésznő és az ’56-os Márai. És Madách Imre és a zsoltárfordítók sokasága – Babits Mihály költészete és az ’56-ban szétlőtt magyar főváros.
2750 Ft
2200 Ft
Szigethy Gábor írásainak hősei közismert és névtelen alakok – színészek, írók , tanárok és szellemi tartásukat nehéz körülmények között is őrző „osztályidegenek”. Vagy ’56 tragikus, elfelejtett, olykor névtelen hősei. Így kerülhet egymás mellé a színészóriás Csortos Gyula és a XVIII. századi tabáni poéta, Virág Benedek szellemalakja; Mezei Mária színésznő és egy hercegnő a kazánházból; Gábor Miklós és pár névtelen gyalogjáró diák Erdélyből. Vagy a száműzött színésznő és az ’56-os Márai. És Madách Imre és a zsoltárfordítók sokasága – Babits Mihály költészete és az ’56-ban szétlőtt magyar főváros.
3500 Ft
2800 Ft
Magányosok és rögeszmések, hulló sorsok és elkopott terek. És közben – észrevétlenül vagy nagyon is nyilvánvalóan – a személyes írói élmény átemelődik egy olyan mitológiába, amihez, úgy lehet, mindannyiunknak közünk van. Vagy előbb-utóbb lesz. Ennek a mitikus világnak pontosan meghatározható a tere és létideje: a múlt század második fele és egy két-háromszáz méteres sugarú kör a nyolcadik kerület közepén, centrumában a Rákóczi térrel. Itt kell megtörténnie mindennek. Itt születik, s ha kicsit olykor el is távolodik, ide tér meg a szó. Igen, a szó, ami nem életpótlék ezekben az önpusztító szövegekben, hanem maga az élet.
2300 Ft
1840 Ft
Zalán kötete a kín, a fájdalom, a gyötrelem, a magány, meg a láz és a szenvedés enciklopédiája. A daimonjaival küszködő művész, aki „szerelmes verset ír a hiányhoz”, feltárulkozó őszinteséggel vall az önpusztítás kötelező és szabadon választott gyakorlatairól, betegsége okán felfokozott halálvágyáról és az érzés ellen folytatott küzdelméről, hatalmán kívüli rontó erőknek életére és költészetére gyakorolt hatásáról. Ady, Babits, Pascal, Baudelaire, s a kortárs halott, Sziveri János, de főleg a „köztetek lettem bolond” József Attilája szelleme kering korábbi gyökerezetű hiányköltészete fölött. Mélységes magáramaradottsága csak látszólag antitézise a József Attiláénak: Én „egyedül lettem bolond”. Létérzésének ingoványos alapzata: „a minden sem volt túl a nincsen”.
2500 Ft
2000 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!