Phoenix Könyvek

E sorozat Nyugaton élő kortárs magyar szerzők munkáit adja közre, segítve életművük hazatérését.
ISSN 1419-8428

Albert Pál (Sipos Gyula, 1935) az 1956 utáni magyar kritikairodalom meghatározó egyénisége – az úgynevezett nyugati magyar irodalom legjobb szellemei, esszéírói közé tartozik. Sokrétű műveltsége, kivételes kritikai érzéke, a magyar és európai kultúrákban, a humán diszciplínában való jártassága az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb irodalmi, színházi és műkritikusává tették. Műveinek szabad kritikai szellemét óvta, hogy ’56 után Párizsban letelepedve, elkerülte az értékelő, minősítő, bírálói attitűdöt korlátozó ideologikus kényszereket. Független pozíciója, felkészültsége, kritikusi éleslátása és bátorsága révén a hatvanas-hetvenes évek talán legradikálisabb magyar kritikai hangját szólaltatta meg.
4950 Ft
4455 Ft
András Sándor költészete a lírai szubjektumból bomlik ki, és a filozófia, a létértelmezés magasába szárnyal föl, a minőségeszmény jegyében fogan. Egyszerre tárgyilagos és intellektuálisan elvonatkoztató költészet ez, melynek két legjellemzőbb eszköze az asszociáció és a paradoxon. Lenyűgöző fogalmi és nyelvi gazdagsággal szól a költő az élet végső kérdéseiről, sorsról, emberségről, hideg észről és forró szenvedélyről, tökélyről és esendőségről - a magában megtestesülő emberről. Ismeretelméleti kételyeket és szellemtörténeti dilemmákat fogalmaz meg, oly módon, hogy racionalizmusa kesernyés, rezignált, hangulata elégikus, sorslátása borongó.
1200 Ft
960 Ft
Baránszky László (1930-1999) Összegyűjtött versei haza fogja hozni az olvasók szélesebb körei számára is ezt a meghatározóan saját hangú és egyedi világlátású költőt, aki 1956-os emigrálása után életének tetemes részét az Egyesült Államokban élte le. Adósságtörlesztés ez a könyv, fontosabb azonban, hogy a 20. század második felének egyik igazán jelentős és a legújabb költészet számára is eleven életmű birtokbavételét teszi majd lehetővé. Az egyetemes magyar irodalomban Baránszky költészete egészen egyedi módon épült egyszerre magyarrá és egyetemessé.
2500 Ft
2000 Ft
A Londonban élt emigráns irodalomtörténész mindennapjait követhetjük nyomon a hetvenes években: a bejegyzések hiteles képet nyújtanak az emigráció életéről és vezéregyéniségeiről – mint pl. Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Határ Győző –, egyúttal találóan festik le a hazai kulturális-politikai élet és a nyugati magyarság érzékeny viszonyát is.
3900 Ft
3120 Ft
A Londonban élő író 1998 és 2001 között született nyelvművelő írásait, irodalomkritikai, irodalomtörténeti tanulmányait, valamint az irodalmi és a tudományos közélet visszáságaival és furcsa jelenségeivel foglalkozó cikkeit és a vele készült interjúkat gyűjtötte kötetbe. Igen érdekes és olvasmányos cikkei közül – melyeket a Magyar Nemzetben, a Kortársban és más itthoni folyóiratokban közölt – nem egy vitát váltott ki. A kötet ezeknek az írásoknak nyújtja gazdag szemléjét. A szerző kivételes műveltsége, elegáns vitastílusa és kiváló humora révén a gyűjtemény minden darabja elgondolkodtató, egyben szórakoztató olvasmány.
2100 Ft
1680 Ft
A londoni művészettörténész nő művészet- és kultúrtörténeti tanulmányainak e színes, gazdag gyűjteményében többek között a 20. századi magyar avantgárdról, londoni magyar kiállításokról, női képzőművészekről és a Temze folyó történetéről olvashatunk.
2000 Ft
1600 Ft
A Szepsi Kör a londoni magyar emigráció ’56-os fiataljainak (Czigány Lóránt, Siklós István stb.) belülről szerveződő kulturális csoportja volt a ’60-as – ’80-as években, olyan szellemi atyákkal, mint Cs. Szabó László vagy Szabó Zoltán. Az élményszerűen felidézett, szorgos kutatómunkára épülő történetet bőséges dokumentum- és fénykép-illusztráció kíséri.
3000 Ft
2400 Ft
Az a bizonyos régi placc, ahová a sok évtizedes emigrációból hazatérő novellahős ellátogat, a Fradi-pálya. Legalábbis e kötet utolsó, címadó novellájában. De voltaképpen az egész város, Budapest is "egy régi placc" hiszen pont abból az okból tér ide vissza egy turista-paradicsomnak számító trópusi szigetről az odavetődött magyar, ami a futballpályához is elvezérelte. Az viszont kivédhetetlenül nyomós ok: odavágyik. Annak, aki itt töltötte legutóbbi harminc évét, alig hihető, hogy az örök nyár szigetéről megérkezve Budapestre a tél végén, épp akkor, amikor már kibírhatatlan a hosszú sötétség, a tél alatt lecsupaszodó, megviselt házak, a lomokkal teli kertek kaotikus, szürke és barna, növényi és tárgyi roncsokból összeálló látványa, az említett főhőst, az író alteregóját az otthonosság boldogsága önti el, hiszen évtizedekig nélkülöznie kellett az évszakok váltakozását.
1000 Ft
800 Ft
Az itthon méltán népszerű nyugati író hatvanötödik. születésnapjára legjobb kisregényeit gyűjtötte kötetbe. A kisregények életének legfontosabb helyszíneit idézik – egy budai kerülettől (gyermek és ifjúkora világától) a franciaországi emigráción át Puerto Rico szigetéig. A megpróbáltatásokban, fájdalmas és örömteli mozzanatokban gazdag történések leírása érdekfeszítő és szórakoztató – mindenki számára lebilincselő olvasmány.
2380 Ft
1900 Ft
Az Angliában élő költő versgyűjteményének első részében szerepversei olvashatók: ezekben a magyar történelem és irodalom számos alakját megszólaltatja. Többek között a történetíró Szamosközy Istvánt, Kemény Jánost, Rákóczi fejedelmet, Mikes Kelement, Berzsenyit, Petőfit, Babitsot, Radnótit és Márait. Ezeket a verseket egészítik ki az ezredforduló táján keletkezett költeményei.
1400 Ft
1120 Ft
Az angliai magyar írófejedelem filozófiai esszéi, vallomásai tömören, plasztikusan, egyszersmind személyes formában beszélik el a napról-napra épülő életélményt: az emberi lét parány voltát a „világmindenségben”, s azt az utat, amelyet e felismerésért a szerző bejárt.
1600 Ft
1280 Ft
A regényfolyam új, verset és prózát ötvöző darabjából Krisztina sorsát, az elmúlt fél évszázad történéseivel szemben tanúsított helytállását ismerhetjük meg. A hősnő teljes emberként próbálja vállalni személyiségének sokszor nehezen összeegyeztethető „arcait”, mint honleány, lutheránus, kutató biológus és nem utolsó sorban leszbikus.
2000 Ft
1600 Ft
A korábban Hollandiában, később Németországban élt költő, tudós, egyetemi tanár összegyűjtött naplójegyzeteit teszi közzé. Az elmúlt évtizedben írt gondolatai izgalmas szellemi kalandozást nyújtanak a magyar és az európai kultúrában.
3000 Ft
2400 Ft
Pályatársak, barátok, művészek és rokonai köszöntik a Londonban élő magyar írót levéllel, emlékezéssel, tanulmánnyal, verssel. A kötet életinterjúval és életrajzzal zárul.
3000 Ft
2400 Ft
A Párizsban élő költő, a nyugati és hazai avantgárd vezéregyénisége, a párizsi Magyar Műhely megalapítója önéletírásának első kötete a gyermekkortól az 1956-os emigrációig tartó időszakot öleli fel, meditatív és drámai elemekkel tarkítva, a család régmúltjának történetéből kiindulva, ifjúkorán át ’56 drámai pillanataiig és a kivándorlásig. A könyvet közel hatvan dokumentummásolat illusztrálja.
2600 Ft
2080 Ft
A Párizsban élő író önéletírásának második kötetében 1956-os emigrációjától számol be életéről. Párizsi egyetemi évei, a neves Magyar Műhely megalapításának története és működésének leírása a krónika főbb vonulatai. Magánéletének eseményei mellett az olvasó képet kap az ’56-os magyar emigráció első évtizedeiről, a Nyugaton élő írók hétköznapjairól, a kinti irodalmi életről is. A kötetet számos fotó és dokumentummásolat egészíti ki.
2600 Ft
2080 Ft
Önéletírásának harmadik, befejező kötetében Nagy Pál a nyolcvanas, kilencvenes évek és a századforduló eseményeiről számol be: elsősorban a Magyar Műhely történetével foglalkozik, a maradék párizsi évekről, a folyóirat hazatelepítéséről ír, valamint a Műhely és körének irodalmi és közéleti tevékenységéről, nemzetközi találkozókról, párizsi és magyarországi irodalmi estekről és különféle megmozdulásokról, avantgárd kiállításokról és eseményekről. Van mondanivalója a rendszerváltozásról is, főként a nyugati írók, irodalmárok haza(vissza)érkezésének és itthoni befogadásának problematikájáról.
2700 Ft
2160 Ft
Vajon mi újat lehet még elmondani Londonról? Neményi Ninon könyve huszonegy sétára hívja olvasóját az angol fővárosban – de a hagyományos bedekkerektől eltérően nem az ismert nevezetességeket veszi számba, hanem ezek mögé pillant be. Eldugott, turistáktól nem látogatott utcákon méterről méterre, házról házra haladva tárja fel a város titkait, és idéz évszázados emlékeket, visz el szinte senki által nem látogatott múzeumokba... S miközben minden épületnek – sőt azon belül minden épületdísznek, szobornak, szegletkőnek, cégérnek vagy boltnak – megidéződik a maga legendáriuma, kalauzunk a város történetét, alakulását és összefüggéseit is ismerteti, olykor színes portrékat is festve – például Sir Christopher Wrenről, a zseniális építészről, aki újjáépítette a várost az 1666-os nagy tűzvész után.
2750 Ft
2200 Ft
A párizsi Magyar Műhely-alapító költő, műfordító, tipográfus új regényének hőse Olivér, az ’56-os belgiumi emigráns fiatalember, akinek liège-i egyetemi éveit és nő-kapcsolatait követhetjük nyomon. A barátságok, szerelmek mindig az elhagyott otthon, a kamaszévek eseményeit hozzák felszínre, a magyarországi ötvenes évek komor hangulatát idézik, amikor legalább olyan fontos volt az emberek számára az őszinte baráti-szerelmi kapcsolat, mint az idegenbe szakadt fiatalembernek az új környezetben kialakuló érzelmi viszonyok.
2200 Ft
1760 Ft
Sárközi Mátyás sikerkönyve, a Levelek Zugligetből, regényes kordokumentuma az ötvenes évek végi, hatvanas évek eleji Magyarországnak. Két hangra komponált mű, anya és fia majd’ egy évtizedig tartó levelezése – melynek főszereplője mégsem annyira a később íróvá lett fiatalember, aki 1956-ban elmenekül az országból, és Angliában talál menedéket, mint inkább az itthon maradt édesanya. Sárközi Márta (1907–1966) legendás és emlékezetes alakja a háború utáni magyar szellemi életnek: a koalíciós időkben a Válasz című folyóiratot szerkeszti, és lényegében mindazt, ami a háború tragédiái után számára megmaradt, föláldozza a magyar irodalomért.
2600 Ft
2080 Ft
A Londonban élő író-újságírónak, a SZER egykori s a BBC jelenlegi tudósítójának regényes önéletrajza édesanyjának, Sárközi Mártának az emigrációba szakadt fiához kilenc esztendőn át írt leveleire épül. Sárközi ezek köré szövi önéletrajzi vallomását. Így egyszerre nyerhetünk bepillantást az 1956 utáni ország értelmiségi elitjének mindennapjaiba és a Nyugaton új életet kereső fiatal emigránsok sorsába.
2200 Ft
1760 Ft
A Kanadában élő, az Arkánum-csoporthoz tartozó, jeles magyar költő pszichológusként, művészként a lélek rezzenéseinek elmélyült ismerője, mesteri megjelenítője – miként a kötet versei is bizonyítják. Az 1999. évi Kassák Lajos-díjat Vitéz György – mint a magyar irodalom és költészet egyik legrendhagyóbb költője – kapta meg.
1200 Ft
960 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!