ÚjLátószög Könyvek

Az 1998-ban indult elsőkötetes sorozatban pályakezdő írók, költők művei jelennek meg. Sorozatszerkesztők: Domokos Mátyás (†2006), Zalán Tibor
ISSN 1419-3676

Szellemi elődökhöz írt hommage-ok, remekül szerkesztett szonett-ciklus, tárgyiasultságukban, távolságtartásukban is megrendítő szerelmes líradarabok érett, pontos, végiggondolt poétikáról tanúskodnak.
1000 Ft
800 Ft
[versek] Sorozat: ÚjLátószög Könyvek ISBN 963 8464 62 3 Megjelenés: 1998 Terjedelem: 80 o. Műszaki adatok: kartonált
550 Ft
440 Ft
A fiatal költő a Nem mind egy antológiában szerepelt, az Irodalom Visszavág című folyóirat szerkesztője. Költészetével kapcsolatot teremt a hagyományos versformák és költői világ, valamint a számítógépes jelvilág eszköztára között.
550 Ft
440 Ft
Horváth Orsolya női mivolta felől közelít a költészethez; nem lírát művelő nő, hanem női lényét költészetté szublimáló alkotó. Mint minden tehetségé, az ő költészete is két pólus között irizál: a József Attila-i hangoltságú tárgyiasságtól, konkrétságtól, materiális szemlélettől az esszenciális dolgok felé halad, a mai létezés keserveitől és komor képeitől a dosztojevszkiji gondolatvilág lírai interpretációjáig jutva el (Dmitrij, Dmitrij). E két "végpont" közötti átjárás-áttűnés versei a szenvedésmítosz variációi.
550 Ft
440 Ft
Jenei Gyula versei a megélt napi gondok és az azon felülemelkedni kívánó személyiség küzdelmét, az otthoni tájhoz, szülőföldhöz, családhoz kötődő ember vívódásait, elvágyódásait mutatják be. A mai, hangos és átpolitizált világban szelídségükkel, emberi melegségükkel és hivalkodásmentes szakmai tisztességükkel tűnnek ki, nem akarnak többek lenni annál, amik lehetnek: egy rossz korban hírhozók arról, hogy élnek itt olyanok is, akik nem szégyellik, hogy érzéseik, erkölcsi megfontolásaik, vágyaik, álmaik, fölöslegesnek feltűnhető érzéseik vannak, mi több, erről emlékeztetőt is hagynak nekünk.
650 Ft
520 Ft
Az elsőköteteseket közreadó sorozat e könyvének szerzője azokhoz az alkotókhoz tartozik, akik egyik oldalról a szakmai felkészültség, másik oldalról pedig az élményintenzitás feszítésében hozzák létre műveiket. Verseiben a formai fegyelem mélyen átélt emberi válságokkal, vibráló érzelmekkel, érzelmi kíváncsisággal párosul.
650 Ft
520 Ft
Az elsőkötetes szerző hallatlanul bátor hangot üt meg, félelemérzet nélkül, mindenfajta irodalmi számítást, kánont figyelmen kívül hagyva tobzódik a maga föltalálta formák között; nem a reneszánsz finomsággal, hanem barokk brutalitással és művészeti élvhajhászásával. Hogy mi a Kartonhal-kötet? Egy esernyő és egy varrógép véletlen találkozása a boncasztalon.
1000 Ft
800 Ft
Mohl Hajnal vállaltan nő-költő, versei a nőként megélt szerelemről, életről, vívódásokról, küzdelmekről szólnak. Nem kapcsolódik kordivatokhoz, írásai kerülik az ironikus felhangokat és a roncsolt formákat, a nyelvi blaszfémiákat és a kötelezően elvárt ki- és beszólásokat. A nyelvbe és az emberi érzelmekbe vetett bizalom jellemzi szemléletét, emiatt munkái mögött egy múlt század végi romantikus, egy e század eleji szecessziós fiatal lányt sejtünk meg, aki a legtermészetesebb egyszerűséggel beszél a legbonyolultabb női, emberi dolgokról.
650 Ft
520 Ft
[versek] Sorozat: ÚjLátószög Könyvek ISBN nélkül Megjelenés: 1999 Terjedelem: 79 o. Műszaki adatok: kartonált
550 Ft
440 Ft
A verseskötet címe is sejteti, egy szerelem kettős portréját rajzolja meg, rajzolja ki a költészet eszközeivel Pallag Tibor. Különös vállalkozás ez, nem tudható, önéletrajzi elemekből összeállított montázs-sor-e a negyvenöt darabból álló ciklus, vagy teljességgel fikció a néha megindítóan lírai, néha ijesztően kemény és hétköznapi, de minden pontján hiteles, költőileg hitelesített történet. Férfi és női hangra írt mini verses regény, mely azonban egy kapcsolat mélységeit és magasságait képes megjárni, a kezdő lépések bizonytalanságától a búcsúzás hasonlóan bizonytalan, de bizonyosságként megélt pillanataiig.
700 Ft
560 Ft
[elbeszélések] Sorozat: ÚjLátószög Könyvek ISBN 963 8464 67 4 Megjelenés: 1999 Terjedelem: 128 o. Műszaki adatok: kartonált
550 Ft
440 Ft
Márta, Cipó és az elmesélő rövid, mulatságos, néha meghökkentő történeteit tartalmazza ez a mű.
650 Ft
520 Ft
[elbeszélések]
550 Ft
440 Ft
Zavarba ejtően nyers, a modortalanságig pontos világot jelenít meg verseiben a fiatal tatabányai lírikus: beszédmódja alig mozdul el a hétköznapi beszédtől, de ez a keskeny sáv, az elmozdulás mikéntje és mértéke teszi hallatlanul izgalmassá valamennyi megszólalását.
650 Ft
520 Ft
Kiadónk sorozatának tizenhetedik darabja különös, rendhagyó életút poétikai kísérlete: szerzőnk másfél évtizedes szerzetesi élet után kiugrott a rendből – végül is úttévesztésnek írva le a nőtlenség életformáját. Költői és prózai textusok – „versek és vallomások” vázolják fel a harmincöt éves szerző szellemi önarcképét, szigorúan szerkesztetten, elkötelezett hivatás- és identitáskereséssel a középpontban. Előbukkannak a szerzetesi élet intimitásai és problematikája, ahogy az álmok és önelemzések is, ám konfesszió sohasem túlírt vagy felesleges: a szerző láthatóan óvakodik a túlzott személyességtől.
700 Ft
560 Ft
Mit tegyen az író, akinek az alkotással átvirrasztott éjszakák nem az öröm és önkifejezés, hanem a vívódás óráit jelentik? A 21. század küszöbén élő fiatal szerzőnek nincs könnyű dolga: bárhova néz, szellemi terméketlenség, igénytelenség uralkodik, az emberek sivár párbeszédeiben a közönyösség és lelki torzulások mutatkoznak. Valamiféle belső késztetéstől vezérelve mégis legyőzi a megszólalás félelmét, és kijelöli feladatát. Hisz a „szép szavak árnyékában”, és az átörökítésben.
550 Ft
440 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!