Magyar Néző

E sorozat klasszikus alkotók, politikusok, közéleti emberek, írók és művészek azon írásait adja közre önálló kötetben vagy antológiában, amelyekben a magyarságtudatról, a magyarsághoz való tartozás élményéről szólnak, és amelyek tükrözik az adott korszakok szellemi valóságát és az ország bel- és külpolitikai kérdéseit. Az egyes kötetek összeállítását a szerzőt, illetve a korszakot jól ismerő kutatók végzik, akik bevezető tanulmányaikkal segítik az olvasó tájékozódását. Sorozatszerkesztők: Gróh Gáspár, Kulin Ferenc, Schlett István.

ISSN 1588-2004


Gróh Gáspár: A néző magyar = Forrás: Új Könyvpiac, 2003. február

Magyarországon az első - és európai mércével nézve is - korszerű nemzetiségi törvény a kiegyezést követő évben született meg. Ez a dokumentumkötet a törvényjavaslat 1868 őszi vitájának mintegy ötven fölszólalását (vagy annak fontos részleteit) adja közre. Az előszóíró Schlett István szerint két nézőpont - a magyar nemzeti szabadelvűség és a nemzetiségi nacionalizmus - találkozási pontján keletkezett a törvény, amelynek vitája igen magas színvonalú, csakugyan szakszerű érveket ütköztető volt.
1600 Ft
1280 Ft
Asbóth János (1845–1911) a dualizmus kori Magyarország irodalmi és politikai közéletének hosszú időre elfeledett, csak mostanság újra felfedezett alakja. Asbóth érdeme többek között, hogy a korszerű európai testvéráramlatok adaptálásával sikerült megújítani a magyar konzervativizmust. Így integrálta a honi konzervatív gondolat a liberalizmus maradandó értékeit, s vált nyitottá a szociális, keresztény szociális törekvésekre, fogadta majd el a XX. század elején a demokrácia alapelveit, miközben teljesen azonosult a nemzeti célokkal. A magyar eszme-és politikatörténet ezen érdekfeszítő fejezetéről tudósítanak Asbóth vitairatai, javarészt kiadatlan publicisztikája és nem mellékesen képviselőházi beszédei.
2300 Ft
1840 Ft
Érthető, hogy zenéjének árnyékában Bartók írásai kevesebb figyelmet kaptak. Pedig ezek sok szempontból kulcsfontosságúak a magyar szellemi élet folyamatainak alakulásában. Tanulmányaiban, szakmai jellegű levelezésében nagyon sok zenén, népzenén túlmutató jelentőségű felismerés húzódik meg. Művelődés- és mentalitástörténeti szempontból különösen fontosak azok, amelyek a paraszti műveltségben megőrzött ősi örökség természetével, üzenetével illetve a társadalom ezekhez való viszonyával foglalkoznak.
2300 Ft
1840 Ft
Cs. Szabó László születésének 100. évfordulójára jelentettük meg az emigrációja előtti írásaiból készült válogatást. Cs. Szabó esszéi kifejezik azt a szellemi kétségbeesést és elszántságot, amellyel egy elsötétülő világban a múlhatatlan értékek fölmutatásával akart kiutat mutatni. Ebben a keretben a magyar történelem és művelődés az egységes Európa szellemiségének része. Értelmezésében kontinensük a nemzetek, a régiók, a sokféle kultúra, a színek és árnyalatok rendkívüli gazdagságú Európája, amelynek – természetesen – a magyarságra is szüksége van. Ahogyan nekünk is Európára. Ezt az üzenetet hordozzák Cs. Szabó tanulmányai.
1700 Ft
1360 Ft
„Illyés Gyula életművének jelentékeny hányada minden műfajban azokat a történelmi és jelenbeli gondokat, alapvető létkérdéseinket feszegeti, amelyek magyar mivoltunkból következnek… A nemzeti gonddal szembenéző írói magatartás… ars poeticája az egész illyési életműre változatlan érvénnyel kiterjeszthető, amit ez a könyv – a költő születésének századik évfordulója tiszteletére készült válogatás öt évtized idesorolható termésének a legfontosabb írásaiból –, Az író hűsége csak megerősíthet minden olvasója szemében.
1800 Ft
1440 Ft
1973-ban, a könyvnyomtatás és könyvkiadás ötszázadik évfordulóján Csokonai Vitéz Mihály összegyűjtött munkáinak két kötetével indította Illés Endre tervei nyomán a Szépirodalmi Könyvkiadó a Magyar Remekírókat, a magyar könyvkiadás egyik legnagyobb vállalkozását. Közel száz kötet megjelenése után a sorozat 1991-ben megszakadt. A Kortárs Kiadó most arra vállalkozott, hogy megjelenteti a még hiányzó köteteket, s az olvasói igények szerint újra közreadja a korábban már megjelenteket is. A magyar millennium alkalmából indítjuk el a Remekírók új folyamát, neves irodalomtörténészek, az egyes korszakok avatott kutatói segítségével és közreműködésével.
1600 Ft
1280 Ft
Móricz munkásságának igen jelentős része publicisztika, riport, tanulmány. A kötet ezekből válogat, elénk tárva Móricz korának aktuális problémáiból leszűrt történelmi tapasztalatait, példaként állítva olyan történelmi személyiségeket – Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, Kossuth, Görgey –, akikkel a szerző több tanulmányában is foglalkozik, vissza-visszatérően.
1700 Ft
1360 Ft
„Németh László egész életműve… eszményközpontú, eszményekkel telített világkép talajába gyökerezik. Ezért is az örökös feszültség a mindennapok történetének törpeségei (de még a történelem nagy eseményei) és az írói-gondolkodói világkép optimális – de korántsem mindig reális – kívánalmai között. Ugyaninnen magyarázható és érthető meg az a több mint négy évtizedes lelki és szellemi őrlődés, szenvedés, de a szenvedély is, amely ezt az alkotói, írói, gondolkodói pályát az első fénybe kerülés pillanatától a végső homályba tűnésig oly markánsan jellemezte [...]
1800 Ft
1440 Ft
Egy sajátos, XX. századi politikusi-írói-gondolkodói mentalitást – a „politikai szecessziót” illusztráló szemelvények – több közt Bibó Istvántól, Karácsony Sándortól, Méray-Horváth Károlytól, Jászi Oszkártól, Németh Lászlótól, Illyés Gyulától, Móricz Zsigmondtól, Szabó Dezsőtől.
1600 Ft
1280 Ft
A kötet Szabó Zoltán esszéiből, publicisztikájából nyújt válogatást, ’30-as években keletkezett írásoktól (Szellemi honvédelem), a Szerelmes földrajzon át az emigrációban születettekig (Ezerkilencszázötvenhat). „Szabó Zoltán valóban tudott szépen, jól, sőt nagyon jól írni. A stílus eleganciája és könnyedsége mellett elemző írásait is a képzelet és az érzések igen széles spektruma, illetve skálája jellemzi. Érvényes ez kötetbe válogatott írásokra: a publicisztikára, az esszékre, a kritikáira és az útirajzokra, illetve a tájakra ébresztő lírai prózára.
1600 Ft
1280 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!